25 June 2011

 

 

 

      Vita

 

DIENES ISTVÁN

 

   

 U Interjú az Inforádiónak (részlet)

 

 

Személyes adatok

 

Születési hely, idő: 1944. március 8., Budapest

Állampolgárság: Magyar

Lakcím: 1112 Budapest, Olt utca 31/b, Hungary

Telefon: +36 (30) 450 6469

e-mail: homputers@yahoo.com

 

 

Munkahelyek

 

2000-2004 tudományos tanácsadó, kutatásvezető CID Direkt Marketing Kft Budapest

-         az AVON, Borsodi, ÁÉ Bank, Cerbona, ELO, Erste Bank, Fundamenta, GfK Hungária, Grafimat, Greenpeace, ING Bank, K&H Bank, Kraft Jacobs, Masters sport, MKB, Pető Intézet, Pick, Schiesser, SOS, UNICEF, Unilever , Well részére végzett marketingkutatási és piackutatási munkát irányította, jelentéseket, tanulmányokat készített

-     irányította a ZSINOR geomarketing adatbázis, valamint a GEOMARK szoftver fejlesztését

 

1999-2000 Projekt vezető Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Információrendszerek Tanszék Budapest

-         az EU IV. kutatási keretprogram keretében összeállította az ESIA projektet

 

2000 kutató, Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem, Budapest

-         két információstatisztikai kurzust tervezett

 

1997-1999 lista menedzser, Bertelsmann Magyar Könyvklub, Budapest

-        kezelte a cég listáit

-         sokváltozós statisztikai  értékelő modulokat készített a cég rendszeres és rendkívüli marketing kampányai által realizálandó profit maximalizálása érdekében

-     sokváltozós statisztikai modelleket vezetett be az átlagosnál magasabb válaszadási hajlandóságú és hozamú célterületek és célsokaságok kiválasztására,

-     sokváltozós adatbányászati módszereket vezetett be a vevők és a piac modellezésére

-         vevői véleménykutatást tervezett és bonyolított le

 

1994-1997 statisztikai főtanácsos, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest

-         kidolgozta a Szolgáltatások jegyzéke távközlési és számítástechnikai szolgáltatások c. fejezeteit

-         résztvett a postai-, és távközlésstatisztika koordinálásában

-         a piacnyitás után  megtervezte az új postai-, és távközlésstatisztikát tartalmát (a postai és futárpostai szolgáltatások, telefon, mobiltelefon, rádió és TV-műsorszórás és –szolgáltatás, kábel TV, Internetszolgáltatások havi, negyedéves és éves statisztikai felvételei)

-         megtervezte e felvételek feldolgozó rendszereit és felügyelte az adatok feldolgozását

-    a piacgazdaság követelményeinek megfelelően újratervezte az 1982-87 között az információgazdaság, információs társadalom megfigyelésére kialakított rendszert, összeállította a KSH információstatisztikai fejlesztéseinek középtávú tervét

-         elkészítette az Információstatisztikai adattárnak az információgazdaság és a társadalom a rendszerváltozás utáni alakulását bemutató újabb kötetét

-         ellátta a postai-, és távközlésstatisztika valamint az információstatisztika tájékoztatási feladatait

-         résztvett az Eurostat információstatisztikai koncepciójának kialakításában

 

1993-1994 Fulbright vendégkutató, School of Information, University of California, Berkeley, Berkeley, United States of America

-         az ENSZ, az OECD, és a Világbank nemzetgazdasági elszámolásaihoz (SNA) a tagországokban felhalmozott tudásmennyiség és információfolyamok: kibocsátás, elosztás, felhasználás, fogyasztás, kivitel, behozatal, felhalmozás mérésére standard szatellit-elszámolást (SNIA) dolgozott ki, amelyet világméretűvé fejlesztettek

-         Becslést adott a SNIA főbb aggregátumainak értékére az Egyesült Államokra nézve

 

1990-1993 osztályvezető-helyettes, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest

-         kidolgozta a kormányzati információrendszer üzemeltetésének és fejlesztésének irányelveit

-         kidolgozta Magyarország nemzeti információ-számláinak főbb aggregátumait

-         a Neumann János számítógéptudományi Társasággal együttműködve nemzetközi konferenciát szervezettInformációgazdaságinformációpolitikacímmel

 

1979-1990 főmunkatárs, osztályvezetőhelyettes, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest

-         a Reformbizottság keretében koordinálta a magyar kormány információpolitikai irányelveinek összeállítását

-         a hosszútávú népgazdasági tervezés rendszerében irányította a magyar információs szektor társadalmi-gazdasági prognózisának, és fejlesztési koncepciójának kidolgozását

-         irányította a KSH információstatisztikai adatgyűjtési-, feldolgozási-, és tájékoztatási rendszerének kialakításához szükséges kutatást, valamint a rendszerfejlesztést, és a magyar információgazdaságról négy kötetet állított össze

-         akadémiai együttműködésben két nemzetközi konferenciát szervezett az információgazdaságról

-         koncepcionálta és irányította a magyar és a bulgár információgazdaság kétoldalú összehasonlítását

-         résztvett a magyar számítástechnikai szolgáltató ágazat jogi-gazdasági szabályozó rendszerének kialakításában

-         számos tanulmányt tett közzé az információgazdaságról, információstatisztikáról és információpolitikáról

 

1968-1979 tudományos segédmunkatárs, munkatárs, csoportvezető, team-vezető, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest

-         újszerű számítástechnika-alkalmazásokat fejlesztett

-         az UNESCO Nemzetközi Korrelációs Program témavezetője volt

 

Megbízások (nagyobb szerződések)

 

 

-            2005 Sectorbridge Kft Az ügyfelek utóneve alapján geodemográfiai ismérvek szerint statisztikai eljárással közelítőleg szegmentálta a cég ügyfélkörét

-            2000 Magyar Direkt Marketing SzövetségMegtervezte, irányította a magyar közvetlen üzletszerző ágazat felmérését arról jelentést készített

-         1999 CID Direkt Marketing KftMegtervezte, kifejlesztette és ellenőrizte a területi jövedelmek és háztartási kiadások  irányítószám, és település alapú információs rendszerét, a TEJ és TEVE adatbázisokat

-         1999 Miniszterelnöki Hivatal

-         1999 CID Direkt Marketing Kft Statisztikailag elemezte és jellemezte a CIB Bank ügyfélkörét

-         1997 Magyar Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium   Prepared a recommendation for the Information Society Forum of the EU and CEE countries, to implement a standard system for information statistics in the CEE region

-         1997  Cég-INFO Kft -- a piackutatásban való alkalmazhatóságuk szempontjából elemezte a piacon rendelkezésre álló neurális elemző szoftvereket

-         1996  Cég-INFO Kft  neurális elemző szoftver segítségével meghatározta egy életmód-adatbázis felhasználhatóságát jótékony célra adományozók jellemzésére

-         1995  MOKÉP Rt és HTV-30meghatározta az üzemelő helyi TV adók vételkörzetében élő népesség lélekszámát

-         1989  SZÜV  (Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat)  kidolgozta egy intelligens ágens alapú tájékoztató rendszer alapjait

-         1970-1997 különböző megbízók számáraMűszaki anyagokat fordított

 

Oktatás

 

2001-2003 vendégelőadó, Külkereskedelmi Főiskola, Budapest

1985-1989 tanár, vizsgáztató, Állami Nyelvvizsga Bizottság, Budapest

Több mint 200 vizsgát tartott

1978-1982 előadó, adatfeldolgozás, Műszaki Egyetem, Miskolc

résztvett a mérnökképzésben, jegyzetet írt

 

Tagság, szakmai, egyesületi tevékenység

 

1990—Magyar Statisztikai Társaság

1977Neumann János Számítógéptudományi Társaság (1993 A Jubileumi Bizottság tagja)

1970-1979 IAMG (1975-1979 a Szerkesztőbizottság tagja)

1967—Magyarhoni Földtani Társulat (1970-1979 Választmányi tag)

 

Szakképzettség

 

1985kandidátus” (=Ph.D.), Magyar Tudományos Akadémia, Budapest

1975okleveles alkalmazott matematikus” (=M.Sc. Applied Mathematics), Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest

1967 okleveles geológus” (=M.Sc. Geology), Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest

 

Sport

 

Balaton öbölátúszás 2008, 2007, 2006, 2001, 2000, 1998