Works

 

Books, booklets, chapters in books

 

 

8. (ed.) Proceedings of the IIIrd conference "Information Economy and Policy", NJSZT, Budapest, (1991), 191 p

 

7. (compiled.) The Hungarian Information Sector, 1992. (in Hungarian) (Contents, PDF, 1 874 KB)

Információstatisztikai adatok. (Tartalomjegyzék, PDF, 2 036 KB)

Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 121+vii p.

 

6. (compiled) Handbook of Information Statistics, 1989. (in Hungarian)

Információstatisztikai zsebkönyv.

Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 78 p.

 

5. (compiled) Reference Book of Information Statistics II. (in Hungarian)

Információstatisztikai adattár II.

Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 230 p. (1989)

 

4. (compiled) Reference Book of Information Statistics I. (in Hungarian)

Információstatisztikai adattár I.

Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 260 p. (1988)

 

3. Information Economy and its Development in Hungary in an International Comparison. (in Hungarian)

Az információgazdaság helyzete és fejlõdése Magyarországon.

Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 21 p. (1988)

 

2. (Ed.:) Mathematics and computers in the search for mineral resources I-II.

Matematika és számítástechnika a nyersanyagkutatásban I-II.,

MFT  kiadv., Budapest, 141 p. (1974)

 

1. (with E. Knuth) Theory of Probabilities, Mathematical Statistics and Applications in the Geology. (in Hungarian)

Valószínûségszámitás, matematikai statisztika és alkalmazásaik a földtanban.

MFT kiadv., Budapest, 224 p. (1971)

 

 

Articles in books, peer-reviewed journals, conference papers

 

58. A Meta Study of 26 “How Much Information” Studies: Sine Qua Nons and Solutions

International Journal of Communication, 6/2012, pp. 1-33. (2012) PDF,  291 KB

 

57. Why are favourites the favourite numbers?

Miért kedvenc számok a kedvenc számok?  PDF, 153 KB

In: Eds. E. Kubinyi, Á. Miklósi: Proceedings of the XI.th Hungarian Cognitive Science Conference, Tihany, January 29, 2004.

A megismerés korlátai. The limits of cognition.

Gondolat Kiadó, Budapest,(2006) 338 p.

 

56. World-wide information balances – Information balances of Hungary 1990-2002. (in Hungarian)

Nemzetközi információmérlegek, Magyarország információmérlegei, 1990-2002. Publikáció, PDF, 221 KB,

In: Proceeding of the John von Neumann Congress, 2003, Budapest.(2003) VIII. Országos (Centenáriumi) Neumann Kongresszus. Előadások és összefoglalók. pp. 145-168.

 

55. On the one that exists, which is out of the one that exists. (in Hungarian, English abstract PDF, 47 KB)

Az, amiből van az, ami van. PDF, 186 KB.

In: The levels of representation. Proceedings of the XIth Hungarian Cognitive Science Conference

A reprezentáció szintjei, A XI. MAKOG előadásai.

Ed. János László, János Kállai, Tamás Bereczkei, Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 106-134. (2003)

 

54.The One from which the One that exists, from the One that exists. (In Hungarian, English abstract )

Az amitõl van az abból, ami van. PDF, 268 KB

In: Eds. Csaba Pléh, György Kampis, Vilmos Csányi:  Az észleléstõl a nyelvig (From perception to language)

Proceedings of the Xth Hungarian Cognitive Science Conference, Visegrád, February 2002

Gondolat Kiadó, Budapest, (2004), 323 p., pp. 83-101

 

54. How much information? Chapters from the history of the accounting of information flows and

knowledge stocks. PDF, 348 KB

Mennyi információ? Fejezetek az információfolyamok és tudásmennyiségek elszámolásának történetéből.

Memorial Fulbright Conference, Budapest. Manuscript, 21 p. (2002).

 

53. The Importance and Scope of Harmonisation of Statistics for the Information Society - Six Slogans. PDF, 116 KB

Az információs-társadalom statisztika harmonizálásának jelentősége és kiterjedése – hat jelszó.

Contributions to the Information Society Forum of the EU and CEE Countries, Budapest, (1997)

 

52. Information Input and Output in the United States of America, 1970-1980-1990. PDF

Az Egyesült Államok információinputja és putputja, 1970-1980-1990.

Contribution to the Annual Conference of IARIW, New-Delhi, India, (1995)

 

50. The Hungarian Information Sector. (in Hungarian)

A magyar információs szektor.

in: ed.: Mária I. Tóth: Yearbook of the John von Neumann Society, Budapest. (1993)

 

49.A System of National Information Accounts in Hungary , 30 Kbyte, (Paper PDF, 30 KB, Slides PDF, 347 KB)

Nemzeti információs számlák Magyarországon.

In: Proceedings of the XXI. Annual Telecommunication Policy Research Conference (TPRSC), October 2-4, Solomons, U.S. (1993)

 

48. A Comparative Analysis of Communications Flow in Hungary, the United States and Japan. PDF, 7 541 KB

Magyarország, az Egyesült Államok és Japán kommunikációfolyamainak összehasonlító elemzése.

in. Ed.: I. Dienes: Proceedings of the IIIrd conference "Information Economy and Policy", NJSZT, Budapest, (1991), 191 p. pp. 19-30.

 

47. Information economy - information policy. (in Hungarian)

Információgazdaság, információpolitika. (A hosszútávú tervezés keretében készült koncepció)

Információ, elektronika vol. 24. No.3. (1990)

 

46.(with J. Szabó) The Role of Information Economy in the Social and Economic Processes. (in Hungarian) 

Az információgazdaság szerepe a társadalmi és gazdasági folyamatokban. PDF, 13 447 KB

Információ, elektronika, vol. 23. No. 1-2. (1989)

 

45. SNA and Information Economy. (in Hungarian)

A nemzetgazdasági elszámolások és az információgazdaság. PDF, 14 907 KB.

in: Tanulmányok az információgazdaságról II. Eds.: J. Szabó and F. Nagy. KSH-OMIKK, Budapest, 215 p. pp. 31-53. (1989)

 

44.(with J. Szabó) Ideas and Concepts on the Hungarian Information Economy.  PDF, 7 080 KB

Gondolatok és elképzelések a magyar információgazdaságról.

Inf. Proc. and Management vol. 24. No.2. (1988)

 

43.(with Z. Strezova and J. Szabó) A Comparison of the Hungarian and Bulgarian Information Economies. (in Hungarian)

A magyar és a bulgár információgazdaság kétoldalú összehasonlítása.

Statisztikai szemle, vol.67. No.4. pp. 407-417. (1988)

 

42. Hungarian Information Economy in the Eighties, Facing 2000. PDF, 2 118 KB, SLIDES PDF, 3 813 KB

in: Proc. of the conference "Informatics towards the year 2000".

John von Neumann Society, Österreichische Computer Gesellschaft. Sopron, (1987)

 

41. New data on Hungarian Information Economy. (in Hungarian)

Makroszintû adatok a magyar információgazdaságról. PDF, 2 331 KB

CWI Informatika, vol.2. No. 25-26. (1987)

 

40. On the Classification of Economic Transactions in the Computing Services Industry. (in Hungarian)

A számítástechnika-alkalmazási tevékenységek gazdasági sajátosságai.

in: Tanulmányok az információgazdaságról. Ed.: J. Szabó, F. Nagy.

KSH-OMIKK, Budapest 244 p. (1986)

 

39. Magnitudes of Information Assets and Flows in the Hungarian Information Economy. (in Hungarian)

Az információvagyon, az információforgalom nagyságrendjei a magyar információgazdaságban. PDF, 12 909 KB

in: Tanulmányok az információgazdaságról. Ed.: J. Szabó

KSH-OMIKK, Budapest 244 p. (1986)

 

38. Considerations to the Information Statistics (in Hungarian)

Gondolatok az információstatisztikáról, PDF, KB 731 KB

Statisztikai szemle, vol. 64. pp. 150-160. (1986)

 

37.(Review) "Ed. F.P. Agterberg and C.N. Rao: Recent Advances in Quantitative Stratigraphic Correlation Techniques."

F.P. Agterberg és C.N. Rao könyvéről.

Acta Geod. Geophys. et Montan. Acad. Sci. Hung. vol.35. No. 1-2. (1990)

 

36. Reply to A. Füst's Remarks. (in Hungarian)

Válasz Füst Antal észrevételeire. PDF, 88 KB

Bull. Hung. Geol. Soc., vol.118., No.3., pp. 275-283. (1988) 

 

35. Is geostatistical theory a well-founded theory? (in Hungarian)

A geológiai paraméterek sztochasztikus kezelésének lehetõségei és korlátai. PDF, 2 898 KB

Bull. Hung. Geol. Soc., vol.117., No.3., pp. 275-283. (1987)

 

34. Can Global Sea Level Changes Be Detected by Formalised Stratigraphy? PDF, 1 196 KB

Észlelhetők-e a globális tergerszint változások a formalizált rétegtan segítségével?

Acta Geol. Hung., vol.29., No.3-4., pp. 197-202. (1986)

 

33. Experience with Comparison of Different Geological Clocks , PDF, 1 855 KB

Különgöző geológiai órák összehasonlítása.

Acta Geol. Acad. Sci. Hung., vol.26., No.3-4., pp. 187-195. (1983)

 

32. Formalized Eocéne Stratigraphy of the Dorog Basin Area, Transdanubia, Hungary and Related Areas. PDF,  6 689 KB

A dunántúli Dorogi medence és néhány más terület formalizált eocén rétegtana.

In: Quantitative Stratigraphic Correlation.

Eds.: J.M. Cubitt and R.A. Reyment, J.A. Wiley and Sons Ltd., Chicester. (1982) pp. 1—42.

 

31. The Establishment of Optimal Time Scales and Their Use. PDF, 3 568 KB

Optimális időskálák létrehozása és felhasználása.

Acta Geol. Acad. Sci.Hung., vol.24., No.2-4., pp. 395-412. (1981)

 

30.(with L.B. Kovács) Maximum Transitive Paths and Their Application to a Geological Problem: Setting Up Stratigraphic Units.

Maximum tranzitív utak és alkalmazásuk egy rétegtani probléma megoldására, rétegtani egységek felállítására.

in: Proc. of the 9th Int. Math. Progr. Symp.,

Ed.: A. Prékopa, Akadémiai Kiadó, Budapest.

 

29. Methods of Plotting Temporal Range Charts and Their Application in Age Estimation , PDF, 1 182 KB

Módszerek fajöltő-ábrák meghatározására és az ábrák használata minták korának meghatározására.

Computers and Geosciences, vol.4. , pp. 269-272. (1978)

 

28. Formalized Stratigraphy and Its Use on the Dorog Basin Area --

I. Formalized Stratigraphy - A Strict Language for Formulation of Several Geological Problems. Data Base Description, Preliminary Investigations

I. Formalizált rétegtan – Pontos nyelv számos földtani probléma megfogalmazására. Adatbázis leírás, előzetes kutatások.

II Plotting Of Geological Profiles Through A Plane Of Arbitrary Position by Multidimensional Integer Kriegeing. Estimation of Kriegeing Parameters by Formalized

Stratigraphic Units, Checking of The Plot Quality by Exact Methods.

Szelvényrajzolás tetszőleges helyzetű síkon keresztül a sokdimenziós integer kriegelés módszerével.

III. How to Set up Optimal Chronostratigraphic Scales with the Tools of Formalized Stratigraphy?

Hogyan állítsunk fel optimális kronosztratigráfiai skálát a formalizált rétegtan eszközeivel?

in: Proc. Horničká Pøibram ve vedé a technice, Přibram. (1977)

 

27. Formalized Stratigraphy: Basic Notions and Advantages. PDF, 2 246 KB

Formalizált rétegtan: Alapfogalmak és előnyök.

in: Advances in Geomathematics. Proceedings of the International Geological Congress, Sydney.

Ed. D.F. Merriam, Pergamon, N.Y. (1977)

 

26. (with C.J. Mann) Formalization of StratigraphicTerminology. PDF, 3 919 KB

A rétegtani terminológia formalizálása.

Journal of IAMG, vol.9., No.6., pp. 587-603. (1977)

 

25. More on Algorithm EO.

További adatok az EO algoritmusról.

Journal of IAMG. vol.8. No.3. (1976)

 

24.(with L.B. Kovács) "Maximum Transitive Paths and Their Application to Solve a Geological Problem." (in Hungarian)

Maximum tranzitív utak és alkalmazásuk egy földtani probléma megoldására. PDF, 3 495 KB

Alkalmazott Matematikai Lapok, vol.2., pp. 157-170. (1976)

 

23. The General Formulation of the Correlation Problem and its Solution in Two Special Situations.

A korreláció-probléma általános megfogalmazása és megoldása két sajátos esetben.

Journal of IAMG, No.l. pp. 73-81. (1974)

 

22. Subdivison of Geological Bodies into Ordered Parts.(in Hungarian)

Kőzettestek rendezett részekre való bontása.

in: Matematika és számítástechnika a nyersanyagkutatásban I.,

Ed.: I. Dienes, MFT kiadv., Budapest, (1974)

 

21. Computerisation of the Register of Boreholes at Hungarian Geological Survey (in Hungarian)

A fúráskatasztergéprevitele a MÁFI-ban.

in: Matematika és számítástechnika a nyersanyagkutatásban II

Ed.: I. Dienes., MFT kiadv., Budapest (1974)

 

20. Die Anwendung elektronischer Rechenautomaten in der Auswertung der geologische Labordaten. (in German)

Elektronikus számítógépek alkalmazása földtani laboradatok kiértékelésére.

Zeitschr. f. Geol. Wiss. vol. 110. pp. 1263-1269. (1973)

 

19. 1973 Some Problems in the Algorithmization of the Geologist's Work.

Néhány probléma a geológus munkájának algortimizálásának folyamatában.

in: Proc. of the Symp. Horničká Přibram ve vedé a Technice, Přibram, pp. 165-179

 

18. (with I. Greguss, E. Hasenfratz, Z. Tóth, I. Viczián)

Automated Recognition of Materials and Interpretation of X-Ray Diffractograms.

Röntgen diffraktogramok automatikus értékelése és anyagainak felismerése.

In: Proc. Of the Symp. Horničká Přibram ve vedé a technice pp. 251-262. (1973)

 

17. On a Class of Algorithms to Correlate Geological Sequences." (In Russian)

Ob odnom klasse sopostavlenija razrezov.

Egy algoritmus rétegsorok korrelálására.

in: Primenenie sovr. mat, met. v obl. geologii.

Ed. N.A. Bugaets, KAZIMS, Alma-Ata. (1973)

 

16. A Complex System for Recording, Storage and Retrieval of Engineering-Geological Data.

Egy komplex rendszer  mérnökgeológiai adatok rögzítésére, tárolására és visszakeresésére.

in: Proc. of the Symp. Horničká Přibram ve vedé a Technice, Přibram, pp. 102-112. (1973)

 

15. Picture Processing Methods in the Fault Finding  HTML,

Képfeldolgozó módszerek a vetőkijelölésben.

Min. Slov. vol.5. No.4. pp. 339-344. (1973)

 

14. On Rodionov's Method to Subdivide Geological Bodies.

Rodionov kőzettestek tagolására szolgáló módszeréről.

in: Proc. of the Symp. Horničká Přibram ve vedé a Technice, Přibram, pp. 141-148. (1972)

 

13. Hypothesis Testing Methods in the Fault Finding., 927 Kbyte

Hipotézisvizsgálat a vetőkijelölésben.

in: Proc. of the Symp. Horničká Přibram ve vedé a Technice, Přibram, pp.149-160. (1972)

 

12. Formulation of the Geological Correlation Problem and Algorithms to the Solution. (In Russian) Formulirovka zadatsi sopostavleniya razrezov i neskolko algoritmov ego reseniya.

A geológiai korreláció problémájának formális megfogalmazása és algoritmusok a megoldásra.

In: Matematizaciya i avt. v geol. issl., VSEGEI, Leningrad, 234 p,, pp. 162-162. (1972)

 

11. (Review with I. Viczián) "Ed. E.E. Fotiadi: Geology and Mathematics.” (in Hungarian)

(Recenzió) "Ed. E.E. Fotiadi: Geology and Mathematics.”

Bull. Geol. Soc. Hung. vol. 101. No. (1971)

 

10. The General Formulation of the Correlation Problem and its Solving in Two Special cases.

A geológiai korreláció problémájának általános megfogalmazása és megoldása két sajátos esetben.

in: Proc. of the Symp. Horničká Přibram ve vedé a Technice, Přibram, pp 1-9. (1971)

 

9. Preliminary Experiments with Automatic Evaluation of X-ray Powder Diffractograms (ín Hungarian)

Elõzetes kísérletek röntgen rutinfelvételek automatikus értékelésére.

Ann. Rept. of the Hung. Geol. Survey on 1969.

Mûszaki Kiadó, Budapest, pp. 501-510. (1971)

 

8. Trend Surface Analysis to Detect Regional Changes in the Chemical Composition of Young Basaltic Rocks (in Hungarian)

Trendfelület analízis fiatal bazaltos kõzetek irányfüggõ kemizmusváltozásának kimutatására.

Bull. Geol. Soc. Hung. vol. 101. No.4. pp. 428-429. (1971)

 

7. (Review with T. Jaskó) "Harbaugh J.W. and D.F. Merriam:

Computer Application in Stratigraphic Analysis". (in Hungarian)

(Recenzió) "Harbaugh J.W. and D.F. Merriam:

Computer Application in Stratigraphic Analysis".

Bull. Geol. Soc. Hung. vol. 100. No.l. (1970)

 

6. Clinopyroxene megacristals from the basalt of Medvés. (in Hungarian)

Klinopiroxén megakristályok a medvési bazaltból

Annual Rept. of the Hungarian Geol. Survey on 1968.

Műszaki Kiadó, Budapest, (1969)

 

5. Subdivision of the Beds Crossed in the Budaörs-l Research Drilling. (in Hungarian) ,

A Budaörs-1 mélyfúrás rétegsorának tagolása matematikai statisztikai módszer segítségével. PDF, 1 733 KB

Bull. Geol. Soc. Hung. vol. 99. No.4. pp. 379-381. (1969)

 

4. Examen petrographique de l'industrie. (in French)

A kőszerszám-ipar kőzettani vizsgálata.

in: Ed.: Gábori M.: La Station Paléolithigue Moyen d'Érd-Hongrie.

Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 111-114. (1968)

 

3. (with T. Jaskó) A Computer Program for Processing Petrographic Data (in Hungarian)

Elektronikus számítógépi program kõzettani adatok feldolgozására.

in: Tanulmányok a természettudományok körébõl. Szerk Kiss J., ELTE kiadv., Budapest, 325 p. pp. 28-44. (1968)

 

2.(with T. Jaskó) Two Computer Programs to Recalculate Chemical Analyses (in Russian)

Két számítógép program kémiai elemzések átszámítására.

in: Referaty dokladov nauchn. konf. mol. uch.

Publ. House of the Moscow State University, Moscow, pp. 264-265. (1968)

 

1. Eocéne Transgressive Conglomerate Beds in the Southeastern Part of the Buda Mountains (in Hungarian)

A Budai-hegység felsõeocén transzgressziós konglomerátumai. PDF, 4 639 KB

in: Tanulmányok a természettudományok körébõl. ELTE kiadv., Budapest. 64 p. (1967)

 

 

Unpublished studies, internal reports, presentations selected

 

90. How much information: Measure but what and why? I 211 KB PDF - II. 336 KB PDF

Manuscript, 28 and 34 p., Budapest. Submitted to IJOC, 07.19.2011.

 

89. What categorial statistics of Hungarian pronominal suffixes tell about the neural mechanisms behind and their operation?  II. Modelling th suffix order of various native speakers and interpretation of the modell in a cognitive framework. Presentation of the talk at Eger, 2007 continued (in Hungarian)

Mit mond a határozóragok kategoriális statisztikája a nyelvet létrehozó mechanizmusról és folyamatairól? II. Különböző magyar beszélők mutatónévmási toldalékszekvenciáinak modellezése és a modell értelmezése kognitív keretben.  (A 2007. évi egri MAKOG előadás folytatása) Tartalom PDF, 31 KB

Manuscript, Budapest (2011)Presentation to the  XIX. MAKOG, Kaposvár

 

88.  Twenty figures illustrating the information household of Hungary between 1945 and 2008. PDF, 350 KB

Húsz ábra Magyarország információháztartásáról az 1945. és 2008. közötti években. PDF, 354 KB.

Manuscript, Budapest, 25 p. (2010)

 

87. What categorial statistics of Hungarian agglutination  tells about the neural engine behind the language?

Mit mond a magyar agglutináció a nyelvvel megnyilvánuló „nyelvgépről”?

Manuscript, Budapest (2007) Presentation to the XV. MAKOG, Eger

 

86. Intra-, and cross-corpus constancy of abundance of categories an their dependencies.

I. Constancy of abundance of categories.

Nyelvtani kategóriák korpuszon belüli és korpuszközi gyakorisága és függősége.

I. A kategóriagyakoriságok állandósága.

Manuscript, Budapest, 42 p. (2004)

 

85. How much is „few”, „many” and „ very many”? How great is a „little”, „large” and „very large” number? An empirical study of the contents of concepts of indefinite numerosity by a spreadsheet test. (in Hungarian)

Mennyi a „néhány”, a „sok” és a „nagyon sok”? Mekkora a „kis”, „nagy” és „nagyon nagy” szám?  Néhány határozatlan-számosság fogalom tartalmának vizsgálata számítógépi teszttáblázattal PDF, 279 KB

Manuscript, Budapest, 76 p. (2004)

 

84. Why are favourite numbers favourite? Regularities of the sizes of gifts donated to charity organisations by postal cheque, and some implications. PDF, 215 KB

Manuscript, Budapest, 14 p.  (2004)

 

83. Intra-, and cross-corpus constancy of abundance of categories and their dependencies.

Nyelvtani kategóriák korpuszon belüli és korpuszközi gyakorisága és függősége.

II. Constancy of dependencies.

II. A függőségek állandósága.

Manuscript, Budapest, (2004)

 

82. Consumers of Budapest’s II-nd District (Rózsadomb). (in Hungarian)

 A belsõ II. kerület (Rózsadomb) piaca.

CID Internal Report, Budapest, 30 p. (2004),

 

81. ed. (2004) Phone poll among active and inactive donors. 2004-i. (in Hungarian)

Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesület aktív és inaktív donorainak 2004-i telefonos megkérdezése

CID Internal Report, Budapest, 53 p. (2004 March),

 

80.(2004) A survey among active donors. (in Hungarian)

Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesület aktív donorainak 2004-i kérdõíves megkérdezése.

CID Internal Report, Budapest, 53 p. (2004, April)

 

78. Financial services delivered in post offices. (in Hungarian)

A postahivatalokban igénybevett banki szolgáltatások.

CID Internal Report, Budapest, 31 p. (2004),

 

77. The ten years behind - and before. Information balances of Hungary 1945-2002.

Ez a tíz év meg az elõzõk. Magyarország információmérlegei 1945-2002.

Presentation for  John von Neumann Congress, Budapest, October 21st, 2003, (2003) PDF 1225 KB

 

76. Feasibility of an IBUSZ charter-flight form Debrecen. (in Hungarian)

Az IBUSZ debreceni charterjárata.

CID Internal Report, Budapest, 18p. (2003),

 

75. Price-sensibility and a posteriori tolerance of Hungarian FMCG consumers towards price lifts and price-cut induced of Hungarian FMCG consumer. (in Hungarian).

 CID Cég-INFO Neuroeconomical Studies Reports No. l.

A magyar FMCG vevõ áremeléssel szembeni tûréshatára és árleszállításra való érzékenysége. PDF, 205 KB

Internal report. CID Cég-INFO gazdaságpszichológiai kutatások, Budapest 35 p. (2003)

 

74. „Language engines” of native Hungarian speakers as it can be restored from corpus statistics

Implications of intra-, and cross-corpus constancy of abundance of categories and their dependencies in Hungarian.  PDF, 486 KB

A z anyanyelvi magyart beszélők „nyelvgépei”, amint az korpuszstatisztikákból rekonstruálható. Az intra és interkorpusz kategóriagyakoriságok és függőségeik a magyar nyelvben.

Presentation for the Conference COMPLEX (Computational Lexicography and Text Research)

Budapest, April 11th, 2003 (2003)

 

73. What is how much? Misleading figures from Berkeley. PDF, 87 KB.

Mi mennyi? Félrevezető számok Berkeleyből.

Unpublished Research Report Budapest, 3 p. (2000),

 

72. On the classification of fixed assets.

Az állóeszközök osztályozásáról.

Manuscript, Budapest, 21 p. (2000)

 

71. with (T. Jellema, Á. Kozák, I. Paterson, E Skriner, F. Bellini)

Development of Draft Statistical Standards to a System of European Standard Information Accounts, ESIA.  PDF, 201 KB

Statisztikai szabványtervezetek kidolgozása egy európai standard információs számlarendszerhez.

Manuscript, Budapesti Közgadaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest (2000)

 

70. Statistical data demands for the development of the Hungarian strategy to information society. (in Hungarian)

Az információs társadalom eléréséhez szükséges stratégia kialakítását szolgáló statisztikai igények meghatározása a távközlés, az informatika és a tartalomipar területén.

Internal Report 2 p. (1998)

 

69. with (Sulokné Anwar Zsuzsa) (ed.) Information economy in Hungary. (English/Hungarian)

Az információgazdaság Magyarországon.

Internal report, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, (1998) 110 p.

 

68. (ed.) The Hungarian Information Sector, 1996. (in Hungarian)

Információstatisztikai évkönyv, 1996. (with English titles and explanations)

Internal report, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (1997) 254 p.

 

67.(ed.) Cable TV in Hungary, 1996. (in Hungarian)

Kábeltelevíziózás Magyarországon, 1996. (with English titles)

Internal report, Központi Statisztikai Hivatal (1997) 65 p.

 

66.(ed.) Telephone traffic in Hungary, 1945-1997. (in Hungarian)

Internal report, Központi Statisztikai Hivatal (1997) 30 p.

 

65. Harmonised information statistics – official statistics for information society. PDF, 112 KB

Harmonizált információstatisztika – az információs társadalom hivatalos statisztikája

Manuscript, Budapest 5 p. (1997)

 

64.The Importance and Scope of Harmonisation of Statistics for the Information Society. (in Hungarian)

Az információs-társadalom statisztika harmonizálásának jelentősége és kiterjedése.

Unpublished Research Report for the Hungarian Ministry of Post, Telecommunication and Water Management, Budapest 29 p. (1997)

 

63. SNIA: a Conceptual Framework and Data to Use in Social Informatics.

Manuscript, Budapest, 8 p. (1996)

 

62.Ten years later. (in Hungarian)

Egy évtizeddel később.

Manuscript, Budapest, 23 p. (1995)

 

61. Accounting the information flows and knowledge stocks of the U.S.. Preliminary results. (slides  PDF, 6 915 KB)

Az Egyesült Államok információfolyamainak és tudásmennyiségének elszámolása. Előzetes eredmények.

Talk to SLIS UC Berkeley. Manuscript, Berkeley. (1994)

 

60. National Accounting of Information. Reference Manual of SNIA Version 1.1.  PDF, 730 KB

Nemzeti információs számlák. A SNIA kézikönyve, 1.1 verzió.

Manuscript, Berkeley-Budapest, 330 p. (1994)

 

59. Review of a Review."Techniques for Determining Probabilities of Geologic Events and Processes. Ed. Regina L. Hunter, C. John Mann. Oxford Univ. Press, N.Y. Oxford, 1992, 364 p.“.

Recenzió egy recenzióra „Módszerek földtani események és folyamatok valószínűségének meghatározására. Szerk. Regina L. Hunter, C. John Mann. Oxford Univ. Press, N.Y. Oxford, 1992, 364 p.“

Manuscript, 12 p., (1993)

 

58. Outlines of the government informatics. (in Hungarian)

Az államigazgatási informatika koncepciója.

Internal Report Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 27 p. (1993)

 

57.A System of National Information Accounts.

Egy nemzeti információs-számla rendszer

Contribution to the Annual Conference of IARIW, Flims, Switzerland, 6 p. (1992)

 

56. Knowledge Stocks and Information Flows in Hungary 1945-1990. An Implementation of the System of National Information Accounts and its Application to Policy Assessment and Policy Making. Appendix i-ii-iv, 196 p., PDF, 494 KB, Supporting material 61 p. PDF 289 KB

Tudásmennyiség és információfolyamok Magyarországon 1945-1990. A SNIA megvalósítása és alkalmazása politikai elemzés és politikaformálás céljaira.

Manuscript, Budapest, 286 p. (1992)

 

55. Information balances of Hungary, 1975-90. PDF, 8 635 KB.

Presentation for the conference Information economy, information policy

Magyarország információmérlegei, 1975-90.

Előadás az Információgazdaság, információpolitika c. konfrencián.

.Manuscript, Budapest, 55 p., (1991)

 

54. Why not homputers? PDF, 26 KB

Miért ne építsünk homputert?

Manuscript, Budapest, 12 p. (1990)

 

53. PSYCHOSAURUS 1.0 A Computerized Dictionary of the Everyday Hungarian Terms for Human Psyche.

PSYCHOSAURUS 1.0 Az emberi psziché köznapi megnevezéseinek számítógépes szótára.

Manuscript, Budapest, 24 p. (1990)

 

52. Information Balances of Hungary. (in Hungarian)

Magyarország információmérlegei.

Internal report, HCSO, Budapest, 26 p. (1990)

 

51. Governments facing their entry into the Productive Sector. (in Hungarian)

A kormányzati szektor úton  a produktív szféra felé.

Manuscript, Budapest, 12 p. (1990)

 

50. On the Foundation and Formulation of the Information Policy of the Government. (in Hungarian)

A kormány információpolitikájának megalapozásáról és megfogalmazásáról.

Unpublished report Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 45 p. (1990)

 

49. Principles of the information policy of the government (in Hungarian)

Memorandum for the Reform Committee of the Government.

A kormány információpolitikájának elvei. PDF, 109 KB

Előterjesztés a Kormány Reformbizottsága elé, Budapest, 17 p.. (1989)

 

48. Need for an independent comprehensive government-level information policy in Hungary (in Hungarian)

Önálló, átfogó kormányszintű információpolitika szükségessége Magyarországon PDF, 93 KB

Manuscript, Budapest, 13+20 p. (1989)

 

47. Winnie-The-Pooh Measures Quantity of Knowledge and Information. PDF, 1 341 KB

Micimackó megméri a tudás és az információ mennyiségét.

Manuscript, Budapest, 12 p. (1989)

 

46. (with J. Aszalós and T. Novák) Outlines of the Natural Language Front-End Interface to the Databases in the National Information System. (in Hungarian)

Elõtétrendszer a SZÜV NIS adatbázisrendszeréhez.

Manuscript, Budapest, 77 p. (1989)

 

45.(compiled by) Reforms of the Government and Information. (in Hungarian)

A kormány reformtörekvései és az információ.

Unpublished report, Reform Committee of the Hungarian Government, Budapest, 88 p. (1989)

 

42.  „O. Kovács György: Theses for the master's degree”. The opponent's opinion

Opponensi vélemény.

Manuscript, Budapest, 7 p. (1987)

 

41. Remarks to remarks by T. Szecskő (in Hungarian)

Jegyzetek a jegyzetekről PDF, 1 710 KB

Manuscript, Budapest, 5 p. (1983)

 

40. Ivan Ivanovitch and His Watch.

Iván Ivanovics és az ő órája.

Manuscript, Budapest, 25 p. (1983)

 

39. An Application of the Formalized Stratigraphy: Study of the Age Relations of the Eocéne Deposits in Some Characteristic Profiles. (in Hungarian)

A formalizált rétegtan egy alkalmazása: Az eocén képződmények korviszonyainak vizsgálata a formalizált rétegtan módszereivel néhány jellemző fúrásban és feltárásban. Részletek: PDF, 25 147 KB

Unpublished theses for the candidate's degree. Budapest, 161 p. (1982)

 

38. Testing the Conceptual Consistency of an Information System. (in Hungarian)

Információrendszer fogalmi konzisztenciáját ellenõrzõ modul.

KSH Research Report, Budapest, (1980)

 

37. Advisory Opinion on the Fíve Year Development Project of the Geological Information System. (in Hungarian)

Szakvélemény a GIR középtávú fejlesztési célprogram 1979-84 c. anyagról.

Manuscript, Budapest, l2 p. (1979)

 

36. Legal, Sociological and Economic Aspects of Formalised Stratigraphy.

A formalizált rétegtan jogi, társadalmi és gazdasági aspektusai.

Manuscript, Budapest, 2 p. (1978)

 

35. Proposal to Introduce the Machine Processing of Laboratory Data at the Hungarian Geological Survey. (in Hungarian)

Javaslat a MÁFI laboradatainak géprevitelére.

Manuscript, Budapest, 79 p. (1978)

 

34. Comments on a Method for Computing Most Probable Sequence of Stratigraphic Events. (in Hungarian)

Megjegyzések egy rétegtani események legvalószínûbb sorrendjének kiszámítására szolgáló módszerrõl.

Manuscript, Budapest, 3 p. (1978)

 

33. Standard Petrographic Names and Classification. (In Hungarian)

Szabványos közetnevezéktan és osztályozás.

Manuscript, 53 p. (1978)

 

32. Report on the IGCP 148 Project Meeting Devoted to Quantitative Methods in the Solution of Correlation Problems. (in Hungarian)

Szakmai beszámoló az IGCP 148. téma munkabizottsági ülésérõl. "Kvantitatív módszerek korrelációs feladatok megoldására"

Unpublished report, Budapest, 8 p. (1977)

 

31. Mechanistic Application of the Formulae of Theory of Probabilities in Economic Geology. Remarks in R.F. Kaufman's Style. (in Hungarian)

A valószínűségszámítás képleteinek mechanikus alkalmazásáról. PDF, 4 288 KB

Manuscript, Budapest, 12 p. (1977)

 

30. Proposal for Formalisation of Magnetostratigraphic Nomenclature. (in Hungarian)

Javaslat a magnetosztratigráfiai neevzéktan formalizálására.

Manuscript, Budapest, 7 p. (1977)

 

29. Computer Aided Preparation of Research Reports from Elementary Data. (in Hungarian)

Kutatási jelentések elemi adatokból számítógépi segédlettel történõ elkészítésérõl.

Manuscript, Budapest, 11 p. (1977)

 

28. Remarks to A. Füst's Contribution Entitled "Determination Of The Optimal Sampling Distance in Prospecting and Exploitaton". (in Hungarian)

Hozzászólás Füst Antal "Az optimális mintavételi távolság meghatározása a feltárás és a mûvelés során" c. közleményéhez.

Manuscript, Budapest, 5 p. (1977)

 

27. Introduction to Formalized Geology. (contents and excerpts in Hungarian)

Bevezetés a formalizált rétegtanba.  (tartalomjegyzék és részletek  PDF, 6 905 KB)

Manuscript, Budapest, 173 p. (1976)

 

26. Plotting Non-Smooth Surfaces. (In Hungarian)

Nem sima felületek ábrázolása.

Manuscript. Budapest, 4 p. (1976)

 

25. Proposal for Formalisation of Stratigraphic Terminology.

Javaslat a rétegtani nevezéktan formalizálására.

Manuscript, Budapest, 33 p. (1976)

 

24. Analysis of Hidden Periodicities in the Mesozoic Section Near Sümeg, Mogyorósdomb, Hungary. (in Hungarian)

A sümegi Mogyorósdomb szelvényének néhány jellemzõjén végzett periódusanalízis eredményei.

Unpublished research report, HGS, Budapest, 15 p. (1976)

 

23. Stochastic Solution of Some Optimization Problems in Prospecting for Mineral Resources. (in Hungarian)

Néhány nyersanyagkutatási stratégia optimalizálási feladat valószínüségszámítási megoldása.

Unpublished Master's Theses, Department of Theory of Probabilities and Mathematical Statistics, Univ. Nom. De Rolando Eötvös, Budapest, 43 p. (1975)

 

22. 1975 Gurevich N.M.: Theses for the candidate's degree. The opponent's opinion,

Opponensi vélemény.

Manuscript, Budapest, 6 p. (1975)

 

21. 1974 Theoretico-geological and Mathematical Formulátion of Some Geological Problems and Their Solution. (in Hungarian)

Néhány földtani feladat elméleti földtani és matematikai megfogalmazása és megoldása.

Manuscript, Budapest, 291p. (1974)

 

20. 1973 On Some Issues of the Exact Field Description of Cores. (ín Hungarian)

A mélyfúrások egzakt terepi leírásának néhány kérdésérõl.

Manuscript, Budapest, 11p. (1973)

 

19. Criteria of Definitions of Formations and of General Concept of Formation. (in Hungarian)

Követelmények egy-egy formáció és a formáció általános fogalmának definíciójával szemben.

Manuscript, Budapest, 11p. (1973)

 

18. Advisory Opinion on The Hungarian Stratigraphic Committee's Report. (in Hungarian)

Szakvélemény a Rétegtani Bizottság “ Rétegtani osztályozás és nevezéktan valamint azok gyakorlati alkalmazásának nemzetközi irányelvei" c. javaslatáról.

Manuscript, Budapest, 19p. (1973)

 

17. Search for an Optimal Sampling Strategy to the Construction of Engineering-Geological Maps. (in Hungarian)

Jelentés a mérnökgeológiai térképezés paramétertérképeinek szerkesztéséhez szükséges optimális mintavételi stratégia tervezésével kapcsolatban végzett munkáról.

Unpublished report, Budapest, 8 p. (1972)

 

16. Implementation of a System to the Field Description of the Core Material in the Engineering Geological Survey of the Balaton Region. (in Hungarian)

Jelentés a Balatonfelvidék mérnökgeológiai térképezése fúrásainak terepi leírására alkalmas rendszer kidolgozásáról.

Unpublished report, Budapest, 27 p. (1972)

 

15. Mathematical Methods in Forecasting Mineral Deposits. A Review. (In Hungarian)

Matematikai módszerek nyersanyagtelepek prognosztizálásánál.

Manuscript, Budapest, 10 p. (1972)

 

14. Finding the Discontinuities of a Function Given in a Discrete Set of Points - Finding Abrupt Formation Changes and Faults. The Case of One Dimension.

Pontrendszeren adott nullmértékü halmaz kivételével folytonos függvény ugráshelyeinek megkeresése -"képzõdményhatár", vetõkijelölés. Egydimenziós eset.

Manuscript, Budapest, 12p. (1971)

 

13. On Rodionov's Method for Subdivision of Geological Bodies. (In Russian)

O metode Rodionova dlya rasčleneniya geologičeskih tel.

Rodionov közettestek tagolására szolgáló módszeréről.

Manuscript, Budapest, 9 p. (1971)

 

12. The Pattern Recognition Program "Holotype-1". (ín Hungarian)

A Holotipus-1 felismerõ program.

Translation, Budapest, 12 p. (1971)

 

11. E.A. Eganov: Delineation of the Object of Study ín the Geological Reconaissance. (in Hungarian)

A földtan vizsgálati objektumainak kijelölése.

Translation, Budapest, 16 p. (1971)

 

10. The Project"Descriptor". (ín Hungarian)

A Deszkriptor program.

Mimeographed, HGS, Budapest, 44 p. (1971)

 

9. Stochastic Extrapolation of the Rock Composition. (in Hungarian)

Koncentrációfüggvények elõrebecslése.

Manuscript, Budapest, 7 p. (1970)

 

8. (Translation with I. Viczián) "Ed. E.E. Fotiadi:

Geology and Mathematics." (In Hungarian)

A földtan és a matematika.

Manuscript, Budapest, 160 p. (1970)

 

7. Remarks to G. Nagy’s paper on Statistical Methods in Geology". (In Hungarian)

Megjegyzések Nagy Géza "Matematikai statisztikai módszerek a földtanban" c. dolgozatához.

Lectoral opinion, Budapest, 8 p. (1970)

 

6. On a Class of Algorithms of Geological Correlation. (in Hungarian)

A párhuzamosító algoritmusok egy osztályáról.

Manuscript, Budapest, 5p. (1970)

 

5. (with T. Jaskó and I. Viczián) Opening Address at the Foundation of the Geomathematical Section of the Hungarian Geological Society. (in Hungarian)

Beszámoló a MFT Matematikai Földtani Szakcsoportjának alakuló ülésén.

Manuscript, Budapest, 12p. (1969)

 

4. High Alumina Enstatite from the Ultrabasic Nodules of Szentbékkálla Basalt. (In Hungarian)

Magas Al tartalmú ensztatit a szentbékkállai bazalt ultrabázisos kõzetzárványaiból.

Manuscript, Budapest, 12p. (1969)

 

3. The Petrographical and Geological Study of the Medvés Basalt Plate. (in Hungarian)

A nógrádi Medvés bazalttakarójának földtani és petrográfiai vizsgálata.

Unpublished Master's Theses, Budapest, 82 p. (1967)

 

2. The Morphology of the Carbonate Pebbles from Krk, Yugoslavia. (in Hungarian)

Adriaparti karbonátkavicsok morfológiai vizsgálata.

Manuscript, Budapest, 7 p. (1967)

 

1. Some Geological Implications of the Layered Nuclear Structure. (in Hungarian)

Az atommagszerkezet néhány földtani vonatkozása.

Manuscript, Budapest, 12 p. (1966)

 

 

Essays, press, interviews, open letters, selected

 

37. Constituting the new constitution. (in Hungarian)

Alkotmányozunk?

Letter to 16 MP-s, Budapest, 6 p., (2011)

 

36. On one of the mirrors shown by HCSO (in Hungarian)

A KSH által mutatott egyik tükörről. PDF, 62 KB

Letter to Gabriella Vukovich, President of the HCSO, 3 p., (2010)

 

35. The national memorial garden in Székesfehérvár (in Hungarian)

A székesfehérvári Nemzeti Emlékhely kialakításáról. PDF, 117 KB

Letter to András Cser-Palkovics, MP and Géza  Szőcs, Secretary of Sate, 6 p., (2010).

 

34. On the mission and agenda of John von Neumann Society (in Hungarian)

A Neumann Társaság feladatairól, küldetéséről. PDF, 83 KB

Letter to István Alföldi, Executive Director of the John von Neumann Society, 4 p. (2010)

 

33. What’s news? (in Hungarian)

Mi újság? PDF, 27 KB

Letter to Szedlmayer and István Alföldi, Director of John von Neumann Society, 2 p., (2010)

 

32. On the World Day of Statistics.

A statisztikai világnapról. PDF, 45 KB.

Letter to Gabriella Vukovich, President of the HCSO, 3 p. (2010)

 

31. Politologists to politicians or the people? (in Hungarian)

Politológusok a politikusoknak vagy az embereknek? PDF, 23 KB

Letter to analyst Gábor Török, 2 p. (2010)

 

30. New leadership, new statistics: opportunities to improve the representation of national interests in official statistics. (in Hungarian)

Új értelmiség, új statisztika: az országos és nemzeti érdek érvényesítése lehetõségének javítása a hivatalos statisztikában. PDF, 60 KB

Manuscript, Budapest, 6 p.(2008)

 

29. Examples of misuse with statistics in Hungary. (in Hungarian)

Statisztikai kultúra Magyarországon. (excerpt ) PDF, 55 KB

Manuscript, Budapest, 10 p. (2009)

 

28. The societal progress. (in Hungarian)

A társadalmi haladás. PDF, 44 KB

Manuscript, Budapest,14 p. Budapest (2009)

 

27. Spokesman of the government reflected to the Pope’s statement. (in Hungarian)

A kormányszóvívő reagált a pápa nyilatkozatára. PDF, 37 KB

Manuscript, Budapest, 2 p. (2008)

 

26. On forecasting the worst, or GDP and SNIA. (in Hungarian)

Az ország helyzete negatív prognózisáról, avagy GDP és SNIA. PDF, 57 KB

Letter  to Pál Tamás 2 p.

 

25. Fifteen years of Eastern Central Europe. (in Hungarian)

Mérlegen Kelet-Közép-Európa 15 éve. PDF, 114 KB

Manuscript, Budapest,14 p. Budapest (2007)

 

24. A new macroeconomic book by the Central Statistical Office. (in Hungarian)

A KSH makrogazdasági kiadványáról. PDF, 29 KB

Manuscript, Budapest,2 p. Budapest (2007)

 

23. What, the language should be used for? (in Hungarian)

Mire való a nyelv?

Manuscript,Budapest, 4 p. (2004)

 

22. What statistics must not be used for? (in Hungarian)

Mire nem való a statisztika?  PDF, 81 KB

Manuscript, Budapest, 16 p. (2004)

 

21. A new alliance. (in Hungarian)

Új szövetség. PDF, 62 KB

Manuscript, Budapest, 2 p. (2004)

 

20.Where the rich and poor lived in Hungary in 2003? (in Hungarian)

Melyek az ország legszegényebb és leggazdagabb részei?  MPEG, 3300 KB

An interview to Inforádió, (2004)

 

19. On the 2002 Issues of Areal Income Guide (TEJ) and Areal Purchasing Power Analyser (TEVE). (in Hungarian).

A TEJ és a TEVE (Területi Jövedelemkalaúz és Területi Vásárláselemző) 2002. évi kiadásáról.

An interview given to ATV, June, (2003)

 

18. A new Hungarian law on electronic commerce. (in Hungarian)

Új törvény az elektronikus kereskedelemről. PDF, 93 KB

Manuscript, Budapest, 5 p. (2002)

 

17. Data assets of the public sector: access and use. (in Hungarian)

A közszektor adatvagyona: hozzáférés és hasznosítás. PDF, 86 KB

Manuscript, Budapest,4 p. (2002)

 

16. Minutes before quarter to ten…. An open letter to Gábor Görgey. (in Hungarian)

Amikor tíz óra közeledvén... Nyílt levél Görgey Gábornak. PDF, 74 KB

Manuscript, Budapest, 3p. (2002)

 

15. Information society and the official statistics: Quovadis Hungarian Central Statistical Office? (in Hungarian)

Az információs társadalom és a statisztika, avagy „Quo vadis KSH?”, PDF, 165 Kbyte

Manuscript, Budapest, 20 p. (2001)

 

14. Nil nocere. (in Hungarian)

Nil nocere. PDF, 76 KB

Manuscript, Budapest, (2001)

 

13. A virtuous information society and its statistics.

Egy erényes információs társadalom és a statisztika. PDF, 104 KB

Manuscript, Budapest, 8 p. (2001)

 

12. Maffias of various nations: ethnic crime and the Hungarian information society.

Mindenféle  maffia: az etnikai bűnözés és a magyar információs társadalom. PDF, 65 KB

Hozzászólás az INIT Klub ülésén 2001 március 22-én

Manuscript, Budapest, 2 p. (2001)

 

11. An Areal Purchasing Power Analyser (TEVE). (in Hungarian)

A területi vásárláselemzőről.

An interview given to TV2, (2000).

 

10. Policy of Hungarian Central Statistical Office, EUROSTAT and OECD int he information statistics. (in Hungarian)

A KSH, az EUROSTAT és az OECD információstatisztika-politikájáról. PDF, 83 KB

Manuscript, Budapest  3 p. (2000)

 

9. Letter to the Editor of Economics and Statistics. (in Hungarian)

Az információstatisztikáról. Nyílt levél a Gazdaság és Statisztika főszerkesztőjének. PDF, 63 KB

Manuscript, Budapest 4 p. (2000)

 

8. A nonconformist essay on an essay-like law, or when computer people get off and become scout illusionists of the adminstration

Rendhagyó esszé egy esszé-szerû jogszabályról, avagy az elszabadult informatikus, mint az államigazgatás bûvészinasa.

Gondolatok az 1066/1999 (VI.11.) Korm sz. határozattal és annak elõterjesztésével kapcsolatban. PDF, 105 KB

Manuscript, Budapest, (2000)

 

7. The journal „Hungarian Science” on the information society – The Hungarian science on the information society? (in Hungarian)

A „Magyar tudomány” az információs társadalomról – a magyar  tudomány az információs társadalomról? PDF, 86 KB

Manuscript, Budapest, 9 p. (1999)

 

6. Information society or the epoch of phylosophies of flesh. Remarks to a book by George Lakoff and Mark Johnson: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought

Információs társadalom, avagy a hús filozófiáinak kora: Gondolatok Lakoff új könyve kapcsán

Manuscript, Budapest, 4 p. (1999)

 

5. Value and freedom: Foundations of Hungarian Cultural Policy at the Turn of Century – a propos László Baán’s Book. (in Hungarian)

Érték és szabadság a magyar kulturpolitika alapjai a századfordulón - Baán László könyvének ürügyén. PDF, 119 KB

Manuscript, Budapest, 18 p. (1999)

 

4. Facing the challenge of the authors of the „Hungary Facing the Challenge of the Information Society”. (in Hungarian)

 Válasz a „Magyar válasz az Információs Társadalom kihívásaira” szerzõinek kihívásaira

(Kísérlet a 110 oldal terjedelmű anyag címének  komolyan vételére)  PDF, 101 KB

Manuscript, Budapest, 22 p. (1999)

 

3. As the Strasbourg view seems from Budapest (in Hungarian).

Ahogy az a strasbourgi látvány Budapestrõl látszik.

Reflexió Anwar Zsuzsa: Információs társadalom - ahogy Strasbourgban látják c. cikkére. PDF, 56 KB

(Gazdaság és statisztika 1998/4)

Manuscript, Budapest, 5 p. (1999)

 

2. An open letter to Miklós Marschall. (in Hungarian)

Nyílt levél Marschall Miklósnak., PDF, 91 KB

Manuscript, Budapest, 4 p. (1998)

 

1. Agony or exstasis and consequences (in Hungarian)

Agónia vagy eksztázis és következményei. Reakció Dessewffy cikkére. PDF, 38 KB

Manuscript, Budapest, 4 p. (1997)

 

 

 

Vissza a fõoldalra - Back to main menu

Mail to: homputers@yahoo.com