Works

 

 

 

 

INFORMATION STATISTICS, INFORMATION POLICY

 

Books, booklets, chapters in books

 

 

8. (ed.) Proceedings of the IIIrd conference "Information Economy and Policy", NJSZT, Budapest, (1991), 191 p

 

7. (compiled.) The Hungarian Information Sector, 1992. (in Hungarian) (Contents, PDF, 1 874 KB)

Információstatisztikai adatok. (Tartalomjegyzék, PDF, 2 036 KB)

Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 121+vii p.

 

6. (compiled) Handbook of Information Statistics, 1989. (in Hungarian)

Információstatisztikai zsebkönyv.

Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 78 p.

 

5. (compiled) Reference Book of Information Statistics II. (in Hungarian)

Információstatisztikai adattár II.

Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 230 p. (1989)

 

4. (compiled) Reference Book of Information Statistics I. (in Hungarian)

Információstatisztikai adattár I.

Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 260 p. (1988)

 

3. Information Economy and its Development in Hungary in an International Comparison. (in Hungarian)

Az információgazdaság helyzete és fejlődése Magyarországon.

Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 21 p. (1988)

 

 

Articles in books, peer-reviewed journals, conference papers

 

58. A Meta Study of 26 “How Much Information” Studies: Sine Qua Nons and Solutions

International Journal of Communication, 6/2012, pp. 1-33. (2012) PDF,  291 KB

Huszonhat “Mennyi az információ?” tanulmány átfogó, együttes értékelése: sine-qua-non-ok és megoldások.

 

56. World-wide information balances – Information balances of Hungary 1990-2002. (in Hungarian)

Nemzetközi információmérlegek, Magyarország információmérlegei, 1990-2002. Publikáció, PDF, 221 KB,

In: Proceeding of the John von Neumann Congress, 2003, Budapest.(2003) VIII. Országos (Centenáriumi) Neumann Kongresszus. Előadások és összefoglalók. pp. 145-168.

 

54. How much information? Chapters from the history of the accounting of information flows and

knowledge stocks. PDF, 348 KB

Memorial Fulbright Conference, Budapest. Manuscript, 21 p. (2002).

Mennyi információ? Fejezetek az információfolyamok és tudásmennyiségek elszámolásának történetéből.

 

53. The Importance and Scope of Harmonisation of Statistics for the Information Society - Six Slogans. PDF, 116 KB

Contributions to the Information Society Forum of the EU and CEE Countries, Budapest, (1997)

Az információs-társadalom statisztika harmonizálásának jelentősége és kiterjedése – hat jelszó.

 

52. Information Input and Output in the United States of America, 1970-1980-1990. PDF

Contribution to the Annual Conference of IARIW, New-Delhi, India, (1995)

Az Egyesült Államok információinputja és putputja, 1970-1980-1990.

 

50. The Hungarian Information Sector. (in Hungarian)

in: ed.: Mária I. Tóth: Yearbook of the John von Neumann Society, Budapest. (1993)

A magyar információs szektor.

 

49.A System of National Information Accounts in Hungary. (Paper PDF, 30 KB, Slides PDF, 347 KB)

In: Proceedings of the XXI. Annual Telecommunication Policy Research Conference (TPRSC), October 2-4, Solomons, U.S. (1993)

 Nemzeti információs számlák Magyarországon.

 

48. A Comparative Analysis of Communications Flow in Hungary, the United States and Japan. PDF, 7 541 KB

in. Ed.: I. Dienes: Proceedings of the IIIrd conference "Information Economy and Policy", NJSZT, Budapest, (1991), 191 p. pp. 19-30.

 Magyarország, az Egyesült Államok és Japán kommunikációfolyamainak összehasonlító elemzése.

 

47. Information economy - information policy. (in Hungarian)

Információgazdaság, információpolitika. (A hosszútávú tervezés keretében készült koncepció)

Információ, elektronika vol. 24. No.3. (1990)

 

46.(with J. Szabó) The Role of Information Economy in the Social and Economic Processes. (in Hungarian) 

Az információgazdaság szerepe a társadalmi és gazdasági folyamatokban. PDF, 13 447 KB

Információ, elektronika, vol. 23. No. 1-2. (1989)

 

45. SNA and Information Economy. (in Hungarian)

A nemzetgazdasági elszámolások és az információgazdaság. PDF, 14 907 KB.

in: Tanulmányok az információgazdaságról II. Eds.: J. Szabó and F. Nagy. KSH-OMIKK, Budapest, 215 p. pp. 31-53. (1989)

 

44.(with J. Szabó) Ideas and Concepts on the Hungarian Information Economy.  PDF, 7 080 KB

Inf. Proc. and Management vol. 24. No.2. (1988)

Gondolatok és elképzelések a magyar információgazdaságról.

 

43.(with Z. Strezova and J. Szabó) A Comparison of the Hungarian and Bulgarian Information Economies. (in Hungarian)

A magyar és a bulgár információgazdaság kétoldalú összehasonlítása.

Statisztikai szemle, vol.67. No.4. pp. 407-417. (1988)

 

42. Hungarian Information Economy in the Eighties, Facing 2000. PDF, 2 118 KB, SLIDES PDF, 3 813 KB

in: Proc. of the conference "Informatics towards the year 2000".

John von Neumann Society, Österreichische Computer Gesellschaft. Sopron, (1987)

 

41. New data on Hungarian Information Economy. (in Hungarian)

Makroszintű adatok a magyar információgazdaságról. PDF, 2 331 KB

CWI Informatika, vol.2. No. 25-26. (1987)

 

40. On the Classification of Economic Transactions in the Computing Services Industry. (in Hungarian)

A számítástechnika-alkalmazási tevékenységek gazdasági sajátosságai.

in: Tanulmányok az információgazdaságról. Ed.: J. Szabó, F. Nagy.

KSH-OMIKK, Budapest 244 p. (1986)

 

39. Magnitudes of Information Assets and Flows in the Hungarian Information Economy. (in Hungarian)

Az információvagyon, az információforgalom nagyságrendjei a magyar információgazdaságban. PDF, 12 909 KB

in: Tanulmányok az információgazdaságról. Ed.: J. Szabó

KSH-OMIKK, Budapest 244 p. (1986)

 

38. Considerations to the Information Statistics (in Hungarian)

Gondolatok az információstatisztikáról, PDF, KB 731 KB

Statisztikai szemle, vol. 64. pp. 150-160. (1986)

 

 

Unpublished studies, internal reports, presentations selected

 

102. The „World of Data, Energy and Money unlimited” and a Long Range Hungarian Strategy (In Hungarian)

A „korlátlan adat, energia, pénz eljövendő világa” és egy távlati magyar stratégia.

Reflection to Gy. Matolcsy’s Ideas.

Reakció Matolcsy Gy. írására, kézirat 118 p. (2020)

 

101. Information Household of Hungary, 2015. (in Hungarian)

Manuscript, written for the Hungarian University of Public Services

Magyarország információháztartása, 2015.

Készült a NKE részére, kézirat, Budapest, (2018)

 

100. On the White Book on National Data Policy. (In Hungarian)

A nemzeti adatpolitikáról szóló Fehér Könyvről.

Opinion for the Prime Minister’s Office

Vélemény a Miniszterelnökség részére, kézirat, Budapest, 33 p. (2016) PDF 437 KB

 

99. The Sign of Times as a Sign of It’s Time to”. (In Hungarian)

Az „Idők jele”, mint az „Itt az idő” jele.

Prepared for the Batthyányi Association of Professors

Készült a Professzorok Batthyányi Köre részére, kézirat, Budapest, 20 p. (2015) PDF 296 KB

 

98. The Scripts of the Future. (in Hungarian)

A jövő forgatókönyvei.

Reflections to Gy. Matolcsy’s book on the American empire.

Reflexiók Matolcsy „Az amerikai birodalom” c. könyvére, kézirat, Budapest 13 p. PDF 215 KB

 

97. SNIA V.2.0 Terminology and Nomenclature of Official Information Statistics (in Hungarian)

SNIA V.2.0 Információstatisztikai fogalmak.

Report for Hungarian Ministry of National Development

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, kézirat, Budapest, 36 p. (2014) PDF 406 KB

 

96. SNIA V.2.0.1 Questionnaires for the Official Information Statistics (in Hungarian)

SNIA V.2.0.1 Információstatisztikai kérdőívek.

Draft Standard for Hungarian Ministry of National Development

Munkaanyag. Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, kézirat, Budapest, 144 p. (2014)

 

95. (in Hungarian)

Report for Hungarian Ministry of National Development

Az országos információstatisztika megindításának előkészítéséről.

Jelentés, készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, kézirat, Budapest, 26 p. (2014) PDF 1117 KB

 

94. National Information Policies Worldwide . (In Hungarian)

Report for Hungarian Ministry of National Development

Információpolitikák a nagyvilágban.

Tanulmány, készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, kézirat, Budapest, 68 p. (2014) PDF 1187 KB

 

93. Thoughts about the Present Regulation of Information Household of Hungary. . (In Hungarian)

Report for Hungarian Ministry of National Development.

Gondolatok Magyarország információháztartásának jelenlegi szabályozásáról.

Tanulmány, készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, kézirat, Budapest, 89 p. (2014) PDF 1486 KB

 

92. A Global Scene of  Information Policies, in January of 2014. . (In Hungarian)

2014. januári globális információpolitikai helyzetkép.

Report for Hungarian Ministry of National Development

Tanulmány, készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, kézirat, Budapest, 34 p. (2014) PDF 674 KB

 

91. Contributions to Information Policies of Hungarian Government. . (In Hungarian)

Adalékok a Magyar Kormány információpolitikájához I. Nyelvtechnológia, információtechnológia

Kézirat, Budapest, 61 p. (2013) PDF 779 KB

 

90. The Shallow Chatters, While the Deep is Silent. Toddling on the Surface of a  Cognitive Hungarian Grammar. (In Hungarian)

Fecseg a felszín. Egy kis totyogás egy kognitív magyar nyelvtan felszínén.

Kézirat, Budapest, 34 p. (2013) 279 KB

 

89. National Information Policy and Information Statistics . (In Hungarian)

Study for the Ministry of National Development.

Nemzeti információpolitika és információstatisztika.

Tanulmány, készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, kézirat, Budapest, 67 p. (2013) PDF

 

88. How much information: Measure, but what and why? I 211 KB PDF - II. 336 KB PDF

Manuscript, 28 and 34 p., Budapest. Submitted to IJOC, 07.19.2011.

Mennyi információ: Mit és miért mérjünk?

 

87. Information flows and assets in Hungary between 1945. and 2008. . (In Hungarian)

Manuscript, Budapest, 41 p. (2012) PDF 1513 KB

Információfolyamaok és tudásvagyon Magyarországon 1945. és 2008. között.

  

85.  Twenty figures illustrating the information household of Hungary between 1945 and 2008. . (In Hungarian) PDF, 350 KB

Húsz ábra Magyarország információháztartásáról az 1945. és 2008. közötti években. PDF, 354 KB.

Manuscript, Budapest, 25 p. (2010)

 

75. The ten years behind - and before. Information balances of Hungary 1945-2002.

Presentation for  John von Neumann Congress, Budapest, October 21st, 2003, (2003) PDF 1225 KB

Ez a tíz év meg az előzők. Magyarország információmérlegei 1945-2002.

 

71. What is how much? Misleading figures from Berkeley. PDF, 87 KB.

Unpublished Research Report Budapest, 3 p. (2000),

Mi mennyi? Félrevezető számok Berkeleyből.

 

70. On the classification of fixed assets.

Manuscript, Budapest, 21 p. (2000)

Az állóeszközök osztályozásáról.

 

69. with (Y. Braunstein, T. Jellema, Á. Kozák, I. Paterson, E Skriner, F. Bellini)

Development of Draft Statistical Standards to a System of European Standard Information Accounts, ESIA.  PDF, 201 KB

Statisztikai szabványtervezetek kidolgozása egy európai standard információs számlarendszerhez.

Manuscript, Budapesti Közgadaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest (2000)

 

68. Statistical data demands for the development of the Hungarian strategy to information society. (in Hungarian)

Internal Report 2 p. (1998)

Az információs társadalom eléréséhez szükséges stratégia kialakítását szolgáló statisztikai igények meghatározása a távközlés, az informatika és a tartalomipar területén.

 

67. with (Sulokné Anwar Zsuzsa) (ed.) Information economy in Hungary. (English/Hungarian)

Internal report, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, (1998) 110 p.

Az információgazdaság Magyarországon.

 

66. (ed.) The Hungarian Information Sector, 1996. (in Hungarian)

Internal report, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (1997) 254 p.

Információstatisztikai évkönyv, 1996. (with English titles and explanations)

 

65.(ed.) Cable TV in Hungary, 1996. (in Hungarian)

Internal report, Központi Statisztikai Hivatal (1997) 65 p.

Kábeltelevíziózás Magyarországon, 1996. (with English titles)

 

64.(ed.) Telephone traffic in Hungary, 1945-1997. (in Hungarian)

Internal report, Központi Statisztikai Hivatal (1997) 30 p.

Távbeszélő forgalom Magyarországon 1945-1997.

 

63. Harmonised information statistics – official statistics for information society. PDF, 112 KB

Manuscript, Budapest 5 p. (1997)

Harmonizált információstatisztika – az információs társadalom hivatalos statisztikája

 

62.The Importance and Scope of Harmonisation of Statistics for the Information Society. (in Hungarian)

Unpublished Research Report for the Hungarian Ministry of Post, Telecommunication and Water Management, Budapest 29 p. (1997)

Az információs-társadalom statisztika harmonizálásának jelentősége és kiterjedése.

 

61. SNIA: a Conceptual Framework and Data to Use in Social Informatics.

Manuscript, Budapest, 8 p. (1996)

SNIA: fogalmi keret és adatok a társadalmi informatika számára.

 

60.Ten years later. (in Hungarian)

Manuscript, Budapest, 23 p. (1995)

Egy évtizeddel később.

 

59. Accounting the information flows and knowledge stocks of the U.S.. Preliminary results. (slides  PDF, 6 915 KB)

Talk to SLIS UC Berkeley. Manuscript, Berkeley. (1994)

Az Egyesült Államok információfolyamainak és tudásmennyiségének elszámolása. Előzetes eredmények.

 

58. National Accounting of Information. Reference Manual of SNIA Version 1.1.

Manuscript, Berkeley-Budapest, 330 p. (1994)

Nemzeti információs számlák. A SNIA kézikönyve, 1.1 verzió.

 

56. Outlines of the government informatics. (in Hungarian)

Internal Report Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 27 p. (1993)

Az államigazgatási informatika koncepciója.

 

55.A System of National Information Accounts.

Contribution to the Annual Conference of IARIW, Flims, Switzerland, 6 p. (1992)

Egy nemzeti információs-számla rendszer

 

54. Knowledge Stocks and Information Flows in Hungary 1945-1990. An Implementation of the System of National Information Accounts and its Application to Policy Assessment and Policy Making. Appendix i-ii-iv, 196 p., PDF, 494 KB, Supporting material 61 p. PDF 289 KB

Manuscript, Budapest, 286 p. (1992)

Tudásmennyiség és információfolyamok Magyarországon 1945-1990. A SNIA megvalósítása és alkalmazása politikai elemzés és politikaformálás céljaira.

 

53. Information balances of Hungary, 1975-90. PDF, 8 635 KB.

Presentation for the conference Information economy, information policy

.Manuscript, Budapest, 55 p., (1991)

Magyarország információmérlegei, 1975-90.

Előadás az Információgazdaság, információpolitika c. konferencián.

 

50. Information Balances of Hungary. (in Hungarian)

Internal report, HCSO, Budapest, 26 p. (1990)

Magyarország információmérlegei.

 

49. Governments facing their entry into the Productive Sector. (in Hungarian)

Manuscript, Budapest, 12 p. (1990)

A kormányzati szektor úton a produktív szféra felé.

 

48. On the Foundation and Formulation of the Information Policy of the Government. (in Hungarian)

Unpublished report Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 45 p. (1990)

A kormány információpolitikájának megalapozásáról és megfogalmazásáról.

KSG belső jelentés

 

47. Principles of the information policy of the government (in Hungarian)

Memorandum for the Reform Committee of the Government.

A kormány információpolitikájának elvei. PDF, 109 KB

Előterjesztés a Kormány Reformbizottsága elé, Budapest, 17 p.. (1989)

 

46. Need for an Independent Comprehensive Government-level Information Policy in Hungary (in Hungarian)

Önálló, átfogó kormányszintű információpolitika szükségessége Magyarországon PDF, 93 KB

Manuscript, Budapest, 13+20 p. (1989)

 

45. Winnie-The-Pooh Measures Quantity of Knowledge and Information. PDF, 1 341 KB

Micimackó megméri a tudás és az információ mennyiségét.

Manuscript, Budapest, 12 p. (1989)

 

43.(compiled by) Reforms of the Government and Information. (in Hungarian)

Unpublished report, Information Subcommission of the Reform Committee of the Hungarian Government, Budapest, 88 p. (1989)

A kormány reformtörekvései és az információ.

A Magyar Kormány Reformbizottságának Információs Albizottságának jelentése

 

 

Essays, press, interviews, open letters, selected

 

66. On the new Law on the Hungarian National Core Curriculum (in Hungarian)

A NAT-ról.

Mail to Minister of Education

Levél 4 p., (2018) PDF 99 KB

 

65.My Contribution to Hungarian Information Policy

Mail to Levente András Gál, the Leader of the Digital Wellness Program of the íhíungarian Government.

Hozzájárulásom a magyar információpolitikához.

Levél Gál András Leventének, kézirat Budapest 3 p. (2018) PDF 70 KB

 

64. Államreform és információs társadalom

Levél Budai Balázsnak, kézirat, Budapest, 2 p. (2017) PDF 56 KB

 

63. A nemzeti adatpolitikáról szóló Fehér Könyvről.

Válaszlevél Csepreghy Nándornak, kézirat, Budapest, 2 p. (2017) PDF 55 KB

 

62. On the White Book on the National Data Policy (in Hungarian)

Notice of General Interest to the Minister of Finances

A nemzeti adatpolitikáról szóló Fehér Könyvről.

Közérdekű bejelentés Varga Mihály részére, kézirat, Budapest, 4 p. (2016) PDF 55 KB

 

61. On the White Book ont he National Data Policy (in Hungarian)

Notice of General Interest to the Minister of the Prime Minister’s Office

A nemzeti adatpolitikáról szóló Fehér Könyvről.

Közérdekű bejelentés Lázár János részére, kézirat, Budapest, 5 p. (2016) PDF 115 KB

 

60. Thoughts on the Frames of Thinking, when Reading Pléh’s new book (in Hungarian)

Mail to Cs. Pléh

Gondolatok a gondolkodás kereteiről Pléh Csaba új könyve kapcsán.

Levél Pléh Csabának, kézirat, 2 p. (2016) PDF 85 KB

 

59. National University of Public Serevices and Information Policy – Apropos a Book. (in Hungarian)

Note to B. Budai, Head of Institute at National University of Public Services

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az információpolitika – egy kötet kapcsán.

Feljegyzés Budai Balázs részére, kézirat, Budapest, 4 p. (2016) PDF 56 K

 

58. Really Important Would Be Questions to Be Asked in a Great National Internet Consultation. (in Hungarian)

Manuscript, Budapest

Egy, a nagy és valóban fontos témákra fókuszáló internetkonzultáción felteendő kérdések.

Kézirat, Budapest, 2 p. PDF (2015)

 

57. On the Internetcom. (in Hungarian)

Mail to András Koltay, Rector of the University of Public Services

Az Internetkonról.

Levél Koltay Andrásnak, kézirat, Budapest, 2 p. (2015) 95 KB

 

56. Recognition of Data as Goods in Hungarian Civil Codex, Earlier than Others – a Chance for Hungary, Avatars. (in Hungarian)

Manuscript, Budapest

Az adat jószág voltának általános érvényesítése a magyar jogban, másoknál előbb: egy lehetőség  Magyarország számára, avatarok

Kézirat, Budapest, 7 p. (2015) PDF 168 KB

 

55. MOL in the Language Business? (in Hungarian)

Proposal for the Management of MOL

A MOL a nyelvtechnológiai üzletben?

Javaslat a MOL vezetői részére, kézirat, Budapest, 3 p. (2014) 134 KB

 

54. Az elektronikus levél többletszolgáltatásainak története.

Kézirat, Budapest,   30 p. (2014)

 

53. Big Data in Oficial Statistics. (in Hungarian)

Mail to G. Vukovich, President of the Hungarian Central Statistical Office.

Big Data a hivatalos statisztikában. Észrevételek Mag Kornélia (KSH) az MTA SJTB ülésén elhangzott előadásához.

Levél Vukovich Gabriellának, kézirat, Budapest, 4 p. PDF 126 KB (2014)

 

52. On the Cultural and Lingual Dividedness of the World. (in Hungarian)

 Mail to K. Kisteleki, President of the Chapter of the Hungarian Academy of Sciences.

A világ kulturális és nyelvi megosztottságáról.

Levél Kisteleki Károlynak, kézirat, Budapest, 1 p. PDF 145 KB (2014)

 

51. Talks on the Infotér Conference and Comments (in Hungarian)

Prepared for Ministry of National Development.

Előadások az Infotér 2014. konferencián és észrevételek.

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára, kézirat, Budapest PDF 513 KB (2015)

Bódi Gábor 10 p. PDF 134 KB (2014)

Kelemen Csaba 7 p. PDF 146 KB (2014)

L. Simon László 16 p. PDF 198 KB (2014)

 

50. Digitális Magyarország: Egy új NIS koncepció gondolkodásmódja és irányai

Kézirat, Budapest 5 p. (2014)

 

49. Az elektronikus nemzeti konzultációról.

Levél Deutsch Tamásnak, kézirat, Budapest, 1 p. (2014)

 

46.National Infocommunication Strategy 2014-2020. (in Hungarian)

Reflections for the Ministry of National Development.

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020.

Vélemény, készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, kézirat, Budapest, 37 p. (2013)

 

45. National Digital Information Statistics (conception)

Prepared for the Ministry of National Development.

Országos digitális információstatisztika (koncepció).

Kézirat, Budapest 4 p. (2013)

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, kézirat, Budapest, 67 p. (2013)

 

44. Az infokommunikációs statisztika fejlesztéséről.

Levél Seszták Miklósnak, kézirat, Budapest, 2 p. (2014)

Mail to Minister M. Seszták

 

43. Seszták Miklós meghökkentő számokat mondott az internetről.

Levél Seszták Miklósnak, kézirat, Budapest, 6 p. PDF (2014)

Mail to Minister M. Seszták

 

41. A személyes adatok védelmének újraszabályozásáról és más intézkedésekről

Feljegyzés Péterfalvi Attila részére, kézirat, Budapest, 2 p. PDF (2013)

 

 40. A demográfusok felelőssége.

Letter to Gabriella Vukovich, Kézirat, Budapest, 8 p. PDF (2013)

 

39. Az európai kulturális charta – büntetés és jutalom az információs társadalomban.

Kézirat, Budapest, 2 p. PDF (2013)

 

38. Az energiapolitikában is eleengedhetetlen a korrekt tájékoztatás – egy unortodox válasz

Letter to Zoltán Járai, Budapest, 3 p. PDF (2012)

 

37. Constituting the new constitution. (in Hungarian)

Alkotmányozunk?

Letter to 16 MP-s, Budapest, 6 p., PDF (2011)

 

36. On one of the mirrors shown by HCSO (in Hungarian)

A KSH által mutatott egyik tükörről. PDF, 62 KB

Letter to G. Vukovich, President of the HCSO, 3 p., PDF (2010)

 

35. The national memorial garden in Székesfehérvár (in Hungarian)

A székesfehérvári Nemzeti Emlékhely kialakításáról. PDF, 117 KB

Letter to András Cser-Palkovics, MP and Géza  Szőcs, Secretary of Sate, 6 p., (2010).

 

34. On the mission and agenda of John von Neumann Society (in Hungarian)

A Neumann Társaság feladatairól, küldetéséről. PDF, 83 KB

Letter to István Alföldi, Executive Director of the John von Neumann Society, 4 p. (2010)

 

33. What’s news? (in Hungarian)

Mi újság? PDF, 27 KB

Letter to Szedlmayer and István Alföldi, Director of John von Neumann Society, 2 p., (2010)

 

32. On the World Day of Statistics.

A statisztikai világnapról. PDF, 45 KB.

Letter to Gabriella Vukovich, President of the HCSO, 3 p. (2010)

 

31. Politologists to politicians or the people? (in Hungarian)

Politológusok a politikusoknak vagy az embereknek? PDF, 23 KB

Letter to analyst Gábor Török, 2 p. (2010)

 

30. New leadership, new statistics: opportunities to improve the representation of national interests in official statistics. (in Hungarian)

Új értelmiség, új statisztika: az országos és nemzeti érdek érvényesítése lehetőségének javítása a hivatalos statisztikában. PDF, 60 KB

Manuscript, Budapest, 6 p.(2008)

 

29. Examples of misuse with statistics in Hungary. (in Hungarian)

Statisztikai kultúra Magyarországon. (excerpt ) PDF, 55 KB

Manuscript, Budapest, 10 p. (2009)

 

28. The societal progress. (in Hungarian)

A társadalmi haladás. PDF, 44 KB

Manuscript, Budapest,14 p. Budapest (2009)

 

27. Spokesman of the government reflected to the Pope’s statement. (in Hungarian)

A kormányszóvívő reagált a pápa nyilatkozatára. PDF, 37 KB

Manuscript, Budapest, 2 p. (2008)

 

26. On forecasting the worst, or GDP and SNIA. (in Hungarian)

Az ország helyzete negatív prognózisáról, avagy GDP és SNIA. PDF, 57 KB

Letter  to Pál Tamás 2 p.

 

25. Fifteen Years of Eastern Central Europe. (in Hungarian)

Mérlegen Kelet-Közép-Európa 15 éve. PDF, 114 KB

Manuscript, Budapest,14 p. Budapest (2007)

 

24. A new macroeconomic book by the Central Statistical Office. (in Hungarian)

A KSH makrogazdasági kiadványáról. PDF, 29 KB

Manuscript, Budapest,2 p. Budapest (2007)

 

22. What Statistics Must not be Used for? (in Hungarian)

Mire nem való a statisztika?  PDF, 81 KB

Manuscript, Budapest, 16 p. (2004)

 

21. A New Alliance. (in Hungarian)

Új szövetség. PDF, 62 KB

Manuscript, Budapest, 2 p. (2004)

 

18. A New Hungarian Law on Electronic Commerce. (in Hungarian)

Új törvény az elektronikus kereskedelemről. PDF, 93 KB

Manuscript, Budapest, 5 p. (2002)

 

17. Data Assets of the Public Sector: Access and Use. (in Hungarian)

A közszektor adatvagyona: hozzáférés és hasznosítás. PDF, 86 KB

Manuscript, Budapest,4 p. (2002)

 

16. Minutes before Quarter to Ten…. An Open Letter to Gábor Görgey. (in Hungarian)

Amikor tíz óra közeledvén... Nyílt levél Görgey Gábornak. PDF, 74 KB

Manuscript, Budapest, 3p. (2002)

 

15. Information Society and the Official Statistics: Quo vadis Hungarian Central Statistical Office? (in Hungarian)

Az információs társadalom és a statisztika, avagy „Quo vadis KSH?”, PDF, 165 Kbyte

Manuscript, Budapest, 20 p. (2001)

 

14. Nil Nocere. (in Hungarian)

Nil nocere. PDF, 76 KB

Manuscript, Budapest, (2001)

 

13. A Virtuous Information Society and its Statistics.

Egy erényes információs társadalom és a statisztika. PDF, 104 KB

Manuscript, Budapest, 8 p. (2001)

 

12. Maffias of Various Nations: Ethnic Crime and the Hungarian Information Society.

Mindenféle  maffia: az etnikai bűnözés és a magyar információs társadalom. PDF, 65 KB

Hozzászólás az INIT Klub ülésén 2001 március 22-én

Manuscript, Budapest, 2 p. (2001)

 

10. Policy of Hungarian Central Statistical Office, EUROSTAT and OECD int he information statistics. (in Hungarian)

A KSH, az EUROSTAT és az OECD információstatisztika-politikájáról. PDF, 83 KB

Manuscript, Budapest  3 p. (2000)

 

9. Letter to the Editor of Gazdaság és Statisztika. (in Hungarian)

Az információstatisztikáról. Nyílt levél a Gazdaság és Statisztika főszerkesztőjének. PDF, 63 KB

Manuscript, Budapest 4 p. (2000)

 

8. A Nonconformist Essay on an Essay-like Law, or When Computer People Get off and Become Scout Illusionists of the Adminstration

Rendhagyó esszé egy esszé-szerű jogszabályról, avagy az elszabadult informatikus, mint az államigazgatás bűvészinasa.

Gondolatok az 1066/1999 (VI.11.) Korm sz. határozattal és annak előterjesztésével kapcsolatban.

Manuscript, Budapest, (2000)

 

7. The Journal „Magyar Tudomány” on the Information Society – The Hungarian Science on the Information Society? (in Hungarian)

A „Magyar tudomány” az információs társadalomról – a magyar  tudomány az információs társadalomról? PDF, 86 KB

Manuscript, Budapest, 9 p. (1999)

 

6. Information society or the epoch of phylosophies of flesh. Remarks to a book by George Lakoff and Mark Johnson: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought

Információs társadalom, avagy a hús filozófiáinak kora: Gondolatok Lakoff új könyve kapcsán

Manuscript, Budapest, 4 p. (1999)

 

5. Value and Freedom: Foundations of Hungarian Cultural Policy at the Turn of Century – a propos László Baán’s Book. (in Hungarian)

Érték és szabadság a magyar kulturpolitika alapjai a századfordulón - Baán László könyvének ürügyén. PDF, 119 KB

Manuscript, Budapest, 18 p. (1999)

 

4. Facing the Challenge of the Authors of the „Hungary Facing the Challenge of the Information Society”. (in Hungarian)

 Válasz a „Magyar válasz az Információs Társadalom kihívásaira” szerzőinek kihívásaira

(Kísérlet a 110 oldal terjedelmű anyag címének  komolyan vételére)  PDF, 101 KB

Manuscript, Budapest, 22 p. (1999)

 

3. As the Strasbourg View Seems from Budapest (in Hungarian).

Ahogy az a strasbourgi látvány Budapestről látszik.

Reflexió Anwar Zsuzsa: Információs társadalom - ahogy Strasbourgban látják c. cikkére. PDF, 56 KB

(Gazdaság és statisztika 1998/4)

Manuscript, Budapest, 5 p. (1999)

 

2. An Open Letter to Miklós Marschall. (in Hungarian)

Nyílt levél Marschall Miklósnak., PDF, 91 KB

Manuscript, Budapest, 4 p. (1998)

 

1. Agony or Exstasis and Consequences (in Hungarian)

Agónia vagy eksztázis és következményei. Reakció Dessewffy cikkére. PDF, 38 KB

Manuscript, Budapest, 4 p. (1997)

 

 41. Remarks to remarks by T. Szecskő (in Hungarian)

Jegyzetek a jegyzetekről PDF, 1 710 KB

Manuscript, Budapest, 5 p. (1983)

 

 

LINGUISTICS, COGNITIVE SCIENCE

 

Articles in books, peer-reviewed journals, conference papers

 

86. What categorial statistics of Hungarian pronominal suffixes tell about the neural mechanisms behind and their operation?  II. Modelling the Order of Suffixes Produced by Various Native Speakers and Interpretation of the Modell in a Cognitive Framework. Presentation of the talk at Eger, 2007 continued. (in Hungarian)

Manuscript, Budapest (2011)Presentation to the  XIX. MAKOG, Kaposvár

Mit mond a határozóragok kategoriális statisztikája a nyelvet létrehozó mechanizmusról és folyamatairól? II. Különböző magyar beszélők mutatónévmási toldalékszekvenciáinak modellezése és a modell értelmezése kognitív keretben.  (A 2007. évi egri MAKOG előadás folytatása) Tartalom PDF, 31 KB

 

57. Why are Favourites the Favourite Numbers? (in Hungarian)

In: Eds. E. Kubinyi, Á. Miklósi: The limits of cognition.

Proceedings of the XI.th Hungarian Cognitive Science Conference, Tihany, January 29, 2004.

Miért kedvenc számok a kedvenc számok? 

A megismerés korlátai.

 Gondolat Kiadó, Budapest,(2006) 338 p. PDF, 153 KB

 

55. On the One that Exists, Which is out of the One that Exists. (in Hungarian, English abstract PDF, 47 KB)

In: The levels of Representation. Proceedings of the XIth Hungarian Cognitive Science Conference

Az, amiből van az, ami van. PDF, 186 KB.

A reprezentáció szintjei, A XI. MAKOG előadásai.

Ed. János László, János Kállai, Tamás Bereczkei, Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 106-134. (2003)

 

54.The One from Which the One that Exists, from the One that Exists. (In Hungarian, English abstract )

Proceedings of the Xth Hungarian Cognitive Science Conference, Visegrád, February 2002

Az amitől van az abból, ami van. PDF, 268 KB

In: Eds. Csaba Pléh, György Kampis, Vilmos Csányi:  Az észleléstől a nyelvig (From perception to language)

Gondolat Kiadó, Budapest, (2004), 323 p., pp. 83-101

 

 

Unpublished studies, internal reports, presentations selected

 

102. Digital phonosemantic and phonotactic representation of  Hungarian texts.

Természetes magyar nyelvű szövegek digitális fonoszemantikai és fonotaktikai reprezentációja

Manuscript, Budapest, 64 p. (2018) PDF 606 KB

 

84. What Categorial Statistics of Hungarian Agglutination  Tells about the Neural Engine behind the Language? . (In Hungarian)

Mit mond a magyar agglutináció a nyelvvel megnyilvánuló „nyelvgépről”?

Manuscript, Budapest (2007) Presentation to the XV. MAKOG, Eger

 

83. Intra-, and Cross-corpus Constancy of Abundance of Categories an their Dependencies. . (In Hungarian)

I. Constancy of abundance of categories.

Manuscript, Budapest, 42 p. (2004)

Nyelvtani kategóriák korpuszon belüli és korpuszközi gyakorisága és függősége.

I. A kategóriagyakoriságok állandósága.

 

82. How much is „few”, „many” and „ very many”? How great is a „little”, „large” and „very large” number? An empirical study of the contents of concepts of indefinite numerosity by a spreadsheet test. (in Hungarian)

Manuscript, Budapest, 76 p. (2004)

Mennyi a „néhány”, a „sok” és a „nagyon sok”? Mekkora a „kis”, „nagy” és „nagyon nagy” szám?  Néhány határozatlan-számosság fogalom tartalmának vizsgálata számítógépi teszttáblázattal PDF, 279 KB

 

81. Why are favourite numbers favourite? Regularities of the sizes of gifts donated to charity organisations by postal cheque, and some implications.  (In Hungarian) PDF, 215 KB

Manuscript, Budapest, 14 p.  (2004)

 

80. Intra-, and cross-corpus constancy of abundance of categories and their dependencies. . (In Hungarian)

II. Constancy of dependencies.

Manuscript, Budapest, (2004)

Nyelvtani kategóriák korpuszon belüli és korpuszközi gyakorisága és függősége.

II. A függőségek állandósága.

 

72. „Language engines” of native Hungarian speakers as it can be restored from corpus statistics

Implications of intra-, and cross-corpus constancy of abundance of categories and their dependencies in Hungarian.  PDF, 486 KB

Presentation for the Conference COMPLEX (Computational Lexicography and Text Research)

Budapest, April 11th, 2003 (2003)

Az anyanyelvi magyart beszélők „nyelvgépei”, amint az korpuszstatisztikákból rekonstruálható. Az intra és interkorpusz kategóriagyakoriságok és függőségeik a magyar nyelvben.

 

54.Natural Hungarian Grammar.

Természetes magyar nyelvtan

Kézirat, Budapest, 

1. Nyelvi megnyilvánulások 189 p. PDF KB

2. A beszédhangok szerkezete 177 p. PDF KB

3. Fonotaktika

3.1. A szótövek szerkezete p. PDF KB

3.2. A ragok és jelek szerkezete p. PDF KB

3.3. A hépzők szerkezete p. PDF KB

4. Szóbokrok 314 p. PDF KB

 

52. Why not homputers? PDF, 26 KB

Manuscript, Budapest, 12 p. (1990)

Miért ne építsünk homputert?

 

51. PSYCHOSAURUS 1.0 A Computerized Dictionary of the Everyday Hungarian Terms for Human Psyche.

Manuscript, Budapest, 24 p. (1990)

PSYCHOSAURUS 1.0 Az emberi psziché köznapi megnevezéseinek számítógépes szótára.

 

44. (with J. Aszalós and T. Novák) Outlines of the Natural Language Front-End Interface to the Databases in the National Information System. (in Hungarian)

Előtétrendszer a SZÜV NIS adatbázisrendszeréhez.

Manuscript, Budapest, 77 p. (1989)

 

38. Testing the Conceptual Consistency of an Information System. (in Hungarian)

Információrendszer fogalmi konzisztenciáját ellenőrző modul.

KSH Research Report, Budapest, (1980)

 

 

 Essays, press, interviews, open letters, selected

 

42. Egy megfigyelő jegyzetei „A magyar nyelv helyzete a digitális korban” c. konferencián

Levél L. Simon Lászlónak, kézirat, Budapest, 8 p. PDF (2013)

 

23. What, the language should be used for? (in Hungarian)

Mire való a nyelv?

Manuscript,Budapest, 4 p. (2004)

 

 

 

MARKETING RESEARCH

 

Unpublished studies, internal reports, presentations selected

 

79. Consumers of Budapest’s II-nd District (Rózsadomb). (in Hungarian)

CID Internal Report, Budapest, 30 p. (2004),

 A belső II. kerület (Rózsadomb) piaca.

 

78. ed. (2004) Phone poll among active and inactive donors. 2004-i. (in Hungarian)

CID Internal Report, Budapest, 53 p. (2004 March),

Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesület aktív és inaktív donorainak 2004-i telefonos megkérdezése

 

77. A survey among active donors. (in Hungarian)

CID Internal Report, Budapest, 53 p. (2004, April)

Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesület aktív donorainak 2004-i kérdőíves megkérdezése.

 

76. Financial services delivered in post offices. (in Hungarian)

CID Internal Report, Budapest, 31 p. (2004),

A postahivatalokban igénybevett banki szolgáltatások.

 

74. Feasibility of an IBUSZ charter-flight from Debrecen. (in Hungarian)

CID Internal Report, Budapest, 18p. (2003),

Az IBUSZ debreceni charterjárata.

 

73. Price-sensibility and a posteriori tolerance of Hungarian FMCG consumers towards price lifts and price-cut induced of Hungarian FMCG consumer. (in Hungarian).

 CID Cég-INFO Neuroeconomical Studies Reports No. l.

A magyar FMCG vevő áremeléssel szembeni tűréshatára és árleszállításra való érzékenysége. PDF, 205 KB

Internal report. CID Cég-INFO gazdaságpszichológiai kutatások, Budapest 35 p. (2003)

 

20.Where the rich and poor lived in Hungary in 2003? (in Hungarian)

Melyek az ország legszegényebb és leggazdagabb részei?  MPEG, 3300 KB

An interview to Inforádió, (2004)

 

19. On the 2002 Issues of Areal Income Guide (TEJ) and Areal Purchasing Power Analyser (TEVE). (in Hungarian).

A TEJ és a TEVE (Területi Jövedelemkalaúz és Területi Vásárláselemző) 2002. évi kiadásáról.

An interview given to ATV, June, (2003)

 

11. An Areal Purchasing Power Analyser (TEVE). (in Hungarian)

A területi vásárláselemzőről.

An interview given to TV2, (2000).

 

 

 GEOMATHEMATICS

 

Books, booklets, chapters in books

 

2. (Ed.:) Mathematics and computers in the search for mineral resources I-II.

Matematika és számítástechnika a nyersanyagkutatásban I-II.,

MFT  kiadv., Budapest, 141 p. (1974)

 

1. (with E. Knuth) Theory of Probabilities, Mathematical Statistics and Applications in the Geology. (in Hungarian)

Valószínűségszámitás, matematikai statisztika és alkalmazásaik a földtanban.

MFT kiadv., Budapest, 224 p. (1971)

 

Articles in books, peer-reviewed journals, conference papers

 

37.(Review) "Ed. F.P. Agterberg and C.N. Rao: Recent Advances in Quantitative Stratigraphic Correlation Techniques."

F.P. Agterberg és C.N. Rao könyvéről.

Acta Geod. Geophys. et Montan. Acad. Sci. Hung. vol.35. No. 1-2. (1990)

 

36. Reply to A. Füst's Remarks. (in Hungarian)

Válasz Füst Antal észrevételeire. PDF, 88 KB

Bull. Hung. Geol. Soc., vol.118., No.3., pp. 275-283. (1988) 

 

35. Is geostatistical theory a well-founded theory? (in Hungarian)

A geológiai paraméterek sztochasztikus kezelésének lehetőségei és korlátai. PDF, 2 898 KB

Bull. Hung. Geol. Soc., vol.117., No.3., pp. 275-283. (1987)

 

34. Can Global Sea Level Changes Be Detected by Formalised Stratigraphy? PDF, 1 196 KB

Észlelhetők-e a globális tergerszint változások a formalizált rétegtan segítségével?

Acta Geol. Hung., vol.29., No.3-4., pp. 197-202. (1986)

 

33. Experience with Comparison of Different Geological Clocks , PDF, 1 855 KB

Különgöző geológiai órák összehasonlítása.

Acta Geol. Acad. Sci. Hung., vol.26., No.3-4., pp. 187-195. (1983)

 

32. Formalized Eocéne Stratigraphy of the Dorog Basin Area, Transdanubia, Hungary and Related Areas. PDF,  6 689 KB

A dunántúli Dorogi medence és néhány más terület formalizált eocén rétegtana.

In: Quantitative Stratigraphic Correlation.

Eds.: J.M. Cubitt and R.A. Reyment, J.A. Wiley and Sons Ltd., Chicester. (1982) pp. 1—42.

 

31. The Establishment of Optimal Time Scales and Their Use. PDF, 3 568 KB

Optimális időskálák létrehozása és felhasználása.

Acta Geol. Acad. Sci.Hung., vol.24., No.2-4., pp. 395-412. (1981)

 

30.(with L.B. Kovács) Maximum Transitive Paths and Their Application to a Geological Problem: Setting Up Stratigraphic Units.

Maximum tranzitív utak és alkalmazásuk egy rétegtani probléma megoldására, rétegtani egységek felállítására.

in: Proc. of the 9th Int. Math. Progr. Symp.,

Ed.: A. Prékopa, Akadémiai Kiadó, Budapest.

 

29. Methods of Plotting Temporal Range Charts and Their Application in Age Estimation , PDF, 1 182 KB

Módszerek fajöltő-ábrák meghatározására és az ábrák használata minták korának meghatározására.

Computers and Geosciences, vol.4. , pp. 269-272. (1978)

 

28. Formalized Stratigraphy and Its Use on the Dorog Basin Area --

I. Formalized Stratigraphy - A Strict Language for Formulation of Several Geological Problems. Data Base Description, Preliminary Investigations

I. Formalizált rétegtan – Pontos nyelv számos földtani probléma megfogalmazására. Adatbázis leírás, előzetes kutatások.

II Plotting Of Geological Profiles Through A Plane Of Arbitrary Position by Multidimensional Integer Kriegeing. Estimation of Kriegeing Parameters by Formalized

Stratigraphic Units, Checking of The Plot Quality by Exact Methods.

Szelvényrajzolás tetszőleges helyzetű síkon keresztül a sokdimenziós integer kriegelés módszerével.

III. How to Set up Optimal Chronostratigraphic Scales with the Tools of Formalized Stratigraphy?

Hogyan állítsunk fel optimális kronosztratigráfiai skálát a formalizált rétegtan eszközeivel?

in: Proc. Horničká Přibram ve vedé a technice, Přibram. (1977)

 

27. Formalized Stratigraphy: Basic Notions and Advantages. PDF, 2 246 KB

Formalizált rétegtan: Alapfogalmak és előnyök.

in: Advances in Geomathematics. Proceedings of the International Geological Congress, Sydney.

Ed. D.F. Merriam, Pergamon, N.Y. (1977)

 

26. (with C.J. Mann) Formalization of StratigraphicTerminology. PDF, 3 919 KB

A rétegtani terminológia formalizálása.

Journal of IAMG, vol.9., No.6., pp. 587-603. (1977)

 

25. More on Algorithm EO.

További adatok az EO algoritmusról.

Journal of IAMG. vol.8. No.3. (1976)

 

24.(with L.B. Kovács) "Maximum Transitive Paths and Their Application to Solve a Geological Problem." (in Hungarian)

Maximum tranzitív utak és alkalmazásuk egy földtani probléma megoldására. PDF, 3 495 KB

Alkalmazott Matematikai Lapok, vol.2., pp. 157-170. (1976)

 

23. The General Formulation of the Correlation Problem and its Solution in Two Special Situations.

A korreláció-probléma általános megfogalmazása és megoldása két sajátos esetben.

Journal of IAMG, No.l. pp. 73-81. (1974)

 

22. Subdivison of Geological Bodies into Ordered Parts. (in Hungarian)

Kőzettestek rendezett részekre való bontása.

in: Matematika és számítástechnika a nyersanyagkutatásban I.,

Ed.: I. Dienes, MFT kiadv., Budapest, (1974)

 

21. Computerisation of the Register of Boreholes at Hungarian Geological Survey (in Hungarian)

A fúráskatasztergéprevitele a MÁFI-ban.

in: Matematika és számítástechnika a nyersanyagkutatásban II

Ed.: I. Dienes., MFT kiadv., Budapest (1974)

 

20. Die Anwendung elektronischer Rechenautomaten in der Auswertung der geologische Labordaten. (in German)

Elektronikus számítógépek alkalmazása földtani laboradatok kiértékelésére.

Zeitschr. f. Geol. Wiss. vol. 110. pp. 1263-1269. (1973)

 

19. 1973 Some Problems in the Algorithmization of the Geologist's Work.

Néhány probléma a geológus munkájának algortimizálásának folyamatában.

in: Proc. of the Symp. Horničká Přibram ve vedé a Technice, Přibram, pp. 165-179

 

18. (with I. Greguss, E. Hasenfratz, Z. Tóth, I. Viczián)

Automated Recognition of Materials and Interpretation of X-Ray Diffractograms.

Röntgen diffraktogramok automatikus értékelése és anyagainak felismerése.

In: Proc. Of the Symp. Horničká Přibram ve vedé a technice pp. 251-262. (1973)

 

17. On a Class of Algorithms to Correlate Geological Sequences." (In Russian)

Ob odnom klasse sopostavlenija razrezov.

Egy algoritmus rétegsorok korrelálására.

in: Primenenie sovr. mat, met. v obl. geologii.

Ed. N.A. Bugaets, KAZIMS, Alma-Ata. (1973)

 

16. A Complex System for Recording, Storage and Retrieval of Engineering-Geological Data.

Egy komplex rendszer  mérnökgeológiai adatok rögzítésére, tárolására és visszakeresésére.

in: Proc. of the Symp. Horničká Přibram ve vedé a Technice, Přibram, pp. 102-112. (1973)

 

15. Picture Processing Methods in the Fault Finding  HTML,

Képfeldolgozó módszerek a vetőkijelölésben.

Min. Slov. vol.5. No.4. pp. 339-344. (1973)

 

14. On Rodionov's Method to Subdivide Geological Bodies.

Rodionov kőzettestek tagolására szolgáló módszeréről.

in: Proc. of the Symp. Horničká Přibram ve vedé a Technice, Přibram, pp. 141-148. (1972)

 

13. Hypothesis Testing Methods in the Fault Finding., 927 Kbyte

Hipotézisvizsgálat a vetőkijelölésben.

in: Proc. of the Symp. Horničká Přibram ve vedé a Technice, Přibram, pp.149-160. (1972)

 

12. Formulation of the Geological Correlation Problem and Algorithms to the Solution. (In Russian) Formulirovka zadatsi sopostavleniya razrezov i neskolko algoritmov ego reseniya.

A geológiai korreláció problémájának formális megfogalmazása és algoritmusok a megoldásra.

In: Matematizaciya i avt. v geol. issl., VSEGEI, Leningrad, 234 p,, pp. 162-162. (1972)

 

11. (Review with I. Viczián) "Ed. E.E. Fotiadi: Geology and Mathematics.” (in Hungarian)

(Recenzió) "Ed. E.E. Fotiadi: Geology and Mathematics.”

Bull. Geol. Soc. Hung. vol. 101. No. (1971)

 

10. The General Formulation of the Correlation Problem and its Solving in Two Special cases.

A geológiai korreláció problémájának általános megfogalmazása és megoldása két sajátos esetben.

in: Proc. of the Symp. Horničká Přibram ve vedé a Technice, Přibram, pp 1-9. (1971)

 

9. Preliminary Experiments with Automatic Evaluation of X-ray Powder Diffractograms (ín Hungarian)

Előzetes kísérletek röntgen rutinfelvételek automatikus értékelésére.

Ann. Rept. of the Hung. Geol. Survey on 1969.

Műszaki Kiadó, Budapest, pp. 501-510. (1971)

 

8. Trend Surface Analysis to Detect Regional Changes in the Chemical Composition of Young Basaltic Rocks (in Hungarian)

Trendfelület analízis fiatal bazaltos kőzetek irányfüggő kemizmusváltozásának kimutatására.

Bull. Geol. Soc. Hung. vol. 101. No.4. pp. 428-429. (1971)

 

7. (Review with T. Jaskó) "Harbaugh J.W. and D.F. Merriam:

Computer Application in Stratigraphic Analysis". (in Hungarian)

(Recenzió) "Harbaugh J.W. and D.F. Merriam:

Computer Application in Stratigraphic Analysis".

Bull. Geol. Soc. Hung. vol. 100. No.l. (1970)

 

6. Clinopyroxene megacristals from the basalt of Medvés. (in Hungarian)

Klinopiroxén megakristályok a medvési bazaltból

Annual Rept. of the Hungarian Geol. Survey on 1968.

Műszaki Kiadó, Budapest, (1969)

 

5. Subdivision of the Beds Crossed in the Budaörs-l Research Drilling. (in Hungarian) ,

A Budaörs-1 mélyfúrás rétegsorának tagolása matematikai statisztikai módszer segítségével. PDF, 1 733 KB

Bull. Geol. Soc. Hung. vol. 99. No.4. pp. 379-381. (1969)

 

4. Examen petrographique de l'industrie. (in French)

in: Ed.: Gábori M.: La Station Paléolithigue Moyen d'Érd-Hongrie.

Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 111-114. (1968)

 A kőszerszám-ipar kőzettani vizsgálata.

 

3. (with T. Jaskó) A Computer Program for Processing Petrographic Data (in Hungarian)

Elektronikus számítógépi program kőzettani adatok feldolgozására.

in: Tanulmányok a természettudományok köréből. Szerk Kiss J., ELTE kiadv., Budapest, 325 p. pp. 28-44. (1968)

 

2.(with T. Jaskó) Two Computer Programs to Recalculate Chemical Analyses (in Russian)

Két számítógép program kémiai elemzések átszámítására.

in: Referaty dokladov nauchn. konf. mol. uch.

Publ. House of the Moscow State University, Moscow, pp. 264-265. (1968)

 

1. Eocéne Transgressive Conglomerate Beds in the Southeastern Part of the Buda Mountains (in Hungarian)

A Budai-hegység felsőeocén transzgressziós konglomerátumai. PDF, 4 639 KB

in: Tanulmányok a természettudományok köréből. ELTE kiadv., Budapest. 64 p. (1967)

 

 

Unpublished studies, internal reports, presentations selected

 

57. Review of a Review."Techniques for Determining Probabilities of Geologic Events and Processes. Ed. Regina L. Hunter, C. John Mann. Oxford Univ. Press, N.Y. Oxford, 1992, 364 p.“.

Manuscript, 12 p., (1993)

Recenzió egy recenzióra „Módszerek földtani események és folyamatok valószínűségének meghatározására. Szerk. Regina L. Hunter, C. John Mann. Oxford Univ. Press, N.Y. Oxford, 1992, 364 p.“

 

 42.  „O. Kovács György: Theses for the master's degree”. The opponent's opinion (in Hungarian)

Opponensi vélemény.

Manuscript, Budapest, 7 p. (1987)

 

40. Ivan Ivanovitch and His Watch. (in Hungarian)

Iván Ivanovics és az ő órája.

Manuscript, Budapest, 25 p. (1983)

 

39. An Application of the Formalized Stratigraphy: Study of the Age Relations of the Eocéne Deposits in Some Characteristic Profiles. (in Hungarian)

A formalizált rétegtan egy alkalmazása: Az eocén képződmények korviszonyainak vizsgálata a formalizált rétegtan módszereivel néhány jellemző fúrásban és feltárásban. Részletek: PDF, 25 147 KB

Unpublished theses for the candidate's degree. Budapest, 161 p. (1982)

 

37. Advisory Opinion on the Fíve Year Development Project of the Geological Information System. (in Hungarian)

Szakvélemény a GIR középtávú fejlesztési célprogram 1979-84 c. anyagról.

Manuscript, Budapest, l2 p. (1979)

 

36. Legal, Sociological and Economic Aspects of Formalised Stratigraphy. (in Hungarian)

A formalizált rétegtan jogi, társadalmi és gazdasági aspektusai.

Manuscript, Budapest, 2 p. (1978)

 

35. Proposal to Introduce the Machine Processing of Laboratory Data at the Hungarian Geological Survey. (in Hungarian)

Javaslat a MÁFI laboradatainak géprevitelére.

Manuscript, Budapest, 79 p. (1978)

 

34. Comments on a Method for Computing Most Probable Sequence of Stratigraphic Events. (in Hungarian)

Megjegyzések egy rétegtani események legvalószínűbb sorrendjének kiszámítására szolgáló módszerről.

Manuscript, Budapest, 3 p. (1978)

 

33. Standard Petrographic Names and Classification. (In Hungarian)

Szabványos közetnevezéktan és osztályozás.

Manuscript, 53 p. (1978)

 

32. Report on the IGCP 148 Project Meeting Devoted to Quantitative Methods in the Solution of Correlation Problems. (in Hungarian)

Unpublished report, Budapest, 8 p. (1977)

Szakmai beszámoló az IGCP 148. téma munkabizottsági üléséről. "Kvantitatív módszerek korrelációs feladatok megoldására"

 

31. Mechanistic Application of the Formulae of Theory of Probabilities in Economic Geology. Remarks in R.F. Kaufman's Style. (in Hungarian)

Manuscript, Budapest, 12 p. (1977)

A valószínűségszámítás képleteinek mechanikus alkalmazásáról. PDF, 4 288 KB

 

30. Proposal for Formalisation of Magnetostratigraphic Nomenclature. (in Hungarian)

Manuscript, Budapest, 7 p. (1977)

Javaslat a magnetosztratigráfiai neevzéktan formalizálására.

 

29. Computer Aided Preparation of Research Reports from Elementary Data. (in Hungarian)

Manuscript, Budapest, 11 p. (1977)

Kutatási jelentések elemi adatokból számítógépi segédlettel történő elkészítéséről.

 

28. Remarks to A. Füst's Contribution Entitled "Determination Of The Optimal Sampling Distance in Prospecting and Exploitaton". (in Hungarian)

Manuscript, Budapest, 5 p. (1977)

Hozzászólás Füst Antal "Az optimális mintavételi távolság meghatározása a feltárás és a művelés során" c. közleményéhez.

 

27. Introduction to Formalized Geology. (contents and excerpts in Hungarian)

Manuscript, Budapest, 173 p. (1976)

Bevezetés a formalizált rétegtanba.  (tartalomjegyzék és részletek  PDF, 6 905 KB)

 

26. Plotting Non-Smooth Surfaces. (In Hungarian)

Manuscript. Budapest, 4 p. (1976)

Nem sima felületek ábrázolása.

 

25. Proposal for Formalisation of Stratigraphic Terminology.

Manuscript, Budapest, 33 p. (1976)

Javaslat a rétegtani nevezéktan formalizálására.

 

24. Analysis of Hidden Periodicities in the Mesozoic Section Near Sümeg, Mogyorósdomb, Hungary. (in Hungarian)

Unpublished research report, HGS, Budapest, 15 p. (1976)

A sümegi Mogyorósdomb szelvényének néhány jellemzőjén végzett periódusanalízis eredményei.

 

23. Stochastic Solution of Some Optimization Problems in Prospecting for Mineral Resources. (in Hungarian)

Unpublished Master's Theses, Department of Theory of Probabilities and Mathematical Statistics, Univ. Nom. De Rolando Eötvös, Budapest, 43 p. (1975)

Néhány nyersanyagkutatási stratégia optimalizálási feladat valószínüségszámítási megoldása.

 

22. 1975 Gurevich N.M.: Theses for the candidate's degree. The opponent's opinion,

Manuscript, Budapest, 6 p. (1975)

Opponensi vélemény.

 

21. 1974 Theoretico-geological and Mathematical Formulátion of Some Geological Problems and Their Solution. (in Hungarian)

Manuscript, Budapest, 291p. (1974)

Néhány földtani feladat elméleti földtani és matematikai megfogalmazása és megoldása.

 

20. 1973 On Some Issues of the Exact Field Description of Cores. (ín Hungarian)

Manuscript, Budapest, 11p. (1973)

A mélyfúrások egzakt terepi leírásának néhány kérdéséről.

 

19. Criteria of Definitions of Formations and of General Concept of Formation. (in Hungarian)

Manuscript, Budapest, 11p. (1973)

Követelmények egy-egy formáció és a formáció általános fogalmának definíciójával szemben.

 

18. Advisory Opinion on The Hungarian Stratigraphic Committee's Report. (in Hungarian)

Manuscript, Budapest, 19p. (1973)

Szakvélemény a Rétegtani Bizottság “ Rétegtani osztályozás és nevezéktan valamint azok gyakorlati alkalmazásának nemzetközi irányelvei" c. javaslatáról.

 

17. Search for an Optimal Sampling Strategy to the Construction of Engineering-Geological Maps. (in Hungarian)

Unpublished report, Budapest, 8 p. (1972)

Jelentés a mérnökgeológiai térképezés paramétertérképeinek szerkesztéséhez szükséges optimális mintavételi stratégia tervezésével kapcsolatban végzett munkáról.

 

16. Implementation of a System to the Field Description of the Core Material in the Engineering Geological Survey of the Balaton Region. (in Hungarian)

Unpublished report, Budapest, 27 p. (1972)

Jelentés a Balatonfelvidék mérnökgeológiai térképezése fúrásainak terepi leírására alkalmas rendszer kidolgozásáról.

 

15. Mathematical Methods in Forecasting Mineral Deposits. A Review. (In Hungarian)

Manuscript, Budapest, 10 p. (1972)

Matematikai módszerek nyersanyagtelepek prognosztizálásánál.

 

14. Finding the Discontinuities of a Function Given in a Discrete Set of Points - Finding Abrupt Formation Changes and Faults. The Case of One Dimension.

Manuscript, Budapest, 12p. (1971)

Pontrendszeren adott nullmértékü halmaz kivételével folytonos függvény ugráshelyeinek megkeresése -"képződményhatár", vetőkijelölés. Egydimenziós eset.

 

13. On Rodionov's Method for Subdivision of Geological Bodies. (In Russian)

O metode Rodionova dlya rasčleneniya geologičeskih tel.

Manuscript, Budapest, 9 p. (1971)

Rodionov közettestek tagolására szolgáló módszeréről.

 

12. The Pattern Recognition Program "Holotype-1". (ín Hungarian)

Translation, Budapest, 12 p. (1971)

A Holotipus-1 felismerő program.

 

11. E.A. Eganov: Delineation of the Object of Study ín the Geological Reconaissance. (in Hungarian)

Translation, Budapest, 16 p. (1971)

A földtan vizsgálati objektumainak kijelölése.

 

10. The Project" Descriptor". (ín Hungarian)

Mimeographed, HGS, Budapest, 44 p. (1971)

A Deszkriptor program.

 

9. Stochastic Extrapolation of the Rock Composition. (in Hungarian)

Manuscript, Budapest, 7 p. (1970)

Koncentrációfüggvények előrebecslése.

 

8. (Translation with I. Viczián) "Ed. E.E. Fotiadi: Geology and Mathematics." (In Hungarian)

Manuscript, Budapest, 160 p. (1970)

A földtan és a matematika.

 

7. Remarks to G. Nagy’s paper on Statistical Methods in Geology". (In Hungarian)

Lectoral opinion, Budapest, 8 p. (1970)

Megjegyzések Nagy Géza "Matematikai statisztikai módszerek a földtanban" c. dolgozatához.

 

6. On a Class of Algorithms of Geological Correlation. (in Hungarian)

Manuscript, Budapest, 5p. (1970)

A párhuzamosító algoritmusok egy osztályáról.

 

5. (with T. Jaskó and I. Viczián) Opening Address at the Foundation of the Geomathematical Section of the Hungarian Geological Society. (in Hungarian)

Manuscript, Budapest, 12p. (1969)

Beszámoló a MFT Matematikai Földtani Szakcsoportjának alakuló ülésén.

 

4. High Alumina Enstatite from the Ultrabasic Nodules of Szentbékkálla Basalt. (In Hungarian)

Manuscript, Budapest, 12p. (1969)

Magas Al tartalmú ensztatit a szentbékkállai bazalt ultrabázisos kőzetzárványaiból.

 

3. The Petrographical and Geological Study of the Medvés Basalt Plate. (in Hungarian)

Unpublished Master's Theses, Budapest, 82 p. (1967)

A nógrádi Medvés bazalttakarójának földtani és petrográfiai vizsgálata.

 

2. The Morphology of the Carbonate Pebbles from Krk, Yugoslavia. (in Hungarian)

Manuscript, Budapest, 7 p. (1967)

Adriaparti karbonátkavicsok morfológiai vizsgálata.

 

1. Some Geological Implications of the Layered Nuclear Structure. (in Hungarian)

Manuscript, Budapest, 12 p. (1966)

Az atommagszerkezet néhány földtani vonatkozása.

 

 

Essays, press, interviews, open letters, selected

 

48. On Harmonisation of the Standards of Assessmment of MIneral Resources. (in Hungarian)

Mail to Cs. Baksa, President of the Hungarian Geological Society

Az ásványvagyonértékelési standardek harmonizációjáról.

Levél Baksa Csabának, kézirat, Budapest 2 p. PDF (2014)

 

47. On Foundation of the Hugarian Chapter of AAPG (in Hungarian)

Mail to I.R. Bartha, the Chair of Hungarian Chapter of AAPG

Az AAPG Hungarian Chapter megalakulásáról.

Levél Bartha István Róbertnek, kézirat, Budapest, 1 p. (2014) PDF 72 KB

 

 

 

 

Vissza a főoldalra - Back to main menu

Mail to: homputers@yahoo.com